Post Image

LOGO

Het Altaar

“En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen” (Mattheus 16:18-19).

In deze passage maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij de kerk bouwt op de Steen. Is deze Steen niet het Altaar? Hij verwijst naar Zichzelf.

En nog meer, Hij zegt dat de hel, niet alleen een aantal demonen, maar DE GEHELE HEL, NIET TEGENOVER HET ALTAAR ZAL BLIJVEN STAAN!

Dit is heel sterk! Want wie van het Altaar is, heeft de autoriteit van God op aarde.

Niets kan stoppen of voorkomen dat iemand die het Altaar is, overwint. Alles wat deze persoon vaststelt, gebeurt omdat hij overal de Allerhoogste Zelf vertegenwoordigt.

Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*