Post Image

LOGO

Het beeld

Abraham werd geboren in een afgodische familie en in een tijd dat het heidendom doordrongen was in de beschaving.

“Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend.” (Jozua 24:2)

De afgoderij is afschuwelijk in de ogen van de Allerhoogste, omdat het tegen Zijn plan ingaat toen Hij de mens schiep.

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” (Genesis 1:27)

Het is duidelijk dat de Goddelijke intentie bij het vormen van de mens vanaf het begin was dat dit zijn vertegenwoordiging op aarde was. Hij ontving heerschappij over alles en was het beeld van God.

De zonde verbrak dit partnerschap en de mensheid groeide ver van de Schepper op. Door Noach kwam de poging om het menselijke ras opnieuw te beginnen. Hij werd gezien als de norm. De tijd verstreek, zijn nageslacht dwaalde nog een keer af en de valse goden begonnen te ontstaan. Er begon een god te ontstaan voor alle soorten en smaken!

Toen God Abraham op zijn vijfenzeventigste riep en hem uit Haran en het huis van zijn vader deed vertrekken, om naar het land te gaan dat Hij hem wijzen zal, deed Hij precies zo om hem te scheiden van het heidense geloof.

De onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van Abraham behaagde God en begon het plan om een natie te scheppen waarin de Degene geboren zou worden die alle families van de aarde zou zegenen. In feite begon het evangelie niet in Mattheüs, maar in Genesis! Abraham was de voorloper van het evangelie!

Degenen die naar Abraham keken, zagen in hem het beeld van God zelf, zowel in gedrag als in de kwaliteit van het leven. In Jezus, door de persoon van de Heilige Geest, beginnen allen die naar Abraham kijken, oftewel, die het offerende geloof leven, het beeld van de Allerhoogste God te weerspiegelen.

Wanneer iemand de doop met de Heilige Geest ontvangt, wordt hij dit levend beeld op aarde. Wie naar hem kijkt, ziet God zelf! Dit is wat Jezus openbaarde:

“Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?” (Johannes 14:8-9)

God wil niet in uw leven gezien worden door een beeld gemaakt door mensen. Hij wil dat u Hem zowel door uw karakter als door een leven van kwaliteit vertegenwoordigt. Laten we naar Abraham kijken!

Met dank aan: Bisschop Adilson Silva

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*