Post Image

LOGO

Het conflict tussen…

Het conflict tussen het verstand en de gevoelens

Als er geen conflict is, is er geen offer!

Het conflict openbaart het offer dat God ons aan het vragen is om op het Altaar te zetten. De duivel wordt wanhopig, omdat hij weet wat de Heilige Geest zal doen in het leven van een persoon die het offer gehoorzaamt. Maar, hij doet van alles om ons tegen te houden om te offeren.

Stel u eens voor wat door het hart van Abraham ging tijdens de drie dag dat hij in de woestijn liep, en de stem van zijn onschuldig kind hoorde die vroeg:

“…Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?” (Genesis 22:7)

Ik geloof dat de satan dat moment heeft gebruikt om sterk tot het hart van Abraham tot spreken, zeggende welke God zou willen dat hij zo een “gekheid” beging en zijn “verlies” onherstelbaar zou zijn. Hiernaast had Abraham geen enkele referentie (voorbeeld) van iemand die hetzelfde soort offer had gedaan. Hij zou de eerste zijn die op zo’n manier zou offeren!

Als vader vertelden zijn zintuigen hem om niet te offeren waar hij zijn gehele leven op had gewacht, en dat het de enige garantie was dat hij nakomelingen zou krijgen.

Zijn conflict was groot, maar Abraham luisterde niet maar de stem van gevoelens. Hij antwoordde met de kilheid van een gehoorzame dienaar, zonder te klagen of twijfelen aan Zijn Heer:

“God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon.” (Genesis 22:8)
Hij gehoorzaamde!!!

Dit doet me denken aan de Here Jezus toen Zijn innerlijke “conflict” zo groot was dat ze als bloeddruppels werden, terwijl de tijd van de grootste en pijnlijkste offers uit de geschiedenis van de mensheid, steeds dichterbij kwam. Zijn (zwakke) menselijke kant deed een beroep op God om “vrijgesteld” te worden van het offer. Maar de kant van Zijn geloof, deed Hem dat gebed op de meest perfecte manier mogelijk beëindigen:

“Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; MAAR LAAT NIET MIJN WIL, MAAR DE UWE GESCHIEDEN.” (Lukas 22:42)

Hij reageerde door Zich te focussen op de wil van Zijn Vader en niet Zijn wil.

De vraag is:
Heeft uw offer conflicten in u veroorzaakt? Wanneer u kijkt naar wat God vraagt, voelt u de pijn van verlies? Of gaat u naar het Altaar alsof u een podium betreedt? Als dit het geval is, offer niet.

Met dank aan: Bisschop Randal Brito

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*