Post Image

LOGO

Het einde der Tijden

Ik heb altijd horen zeggen dat we in de laatste dagen leven, maar heb dit nooit gevoeld zoals vandaag de dag. Onlangs is mijn tante overleden en ik was blij voor haar, omdat ze hier ver weg is… elke keer dat we nieuws ontvangen over wat er aan het gebeuren is, is het alsof we wonen in Sodom en Gomorra en we weten het niet eens.

De mensen luisteren niet meer zoals voorheen. Hun oren horen alleen wat ze willen. Ze zeggen dat ze veel geloof hebben, maar ze hebben geen tijd voor God, ze hebben alleen tijd om te zondigen.

We leven in de laatste dagen en het wordt schemerig zoals de Here Jezus beschreef in de gelijkenis van de maagden in Mattheus 25:

Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet.

Hier wordt niet gesproken over tien vrouwen die nooit met een man hebben geslapen, maar Hij praat over Zijn kerk die door Zijn Bloed maagd en puur is geworden, en hoe de bruid vol spanning op Hem wacht.

En vijf van haar waren wijzen

We zien hier 2 typen christenen. Dit wil zeggen dat u en ik zich in één van deze groepen bevinden. De wijzen en dwazen. De wijze is degene die vooruit kijkt, zichzelf bewaart, het kwaad ontwijkt, geen fouten hoeft te maken om te leren, maar leert met de fouten van anderen. Elke christen die in het geloof valt is een waardevolle les voor wie wijs is en meteen nog meer let op zijn geestelijke leven.

Maar degene die niet wijs is, is dwaas zoals de Here Jezus zegt. De persoon denkt niet aan de dag van morgen, ontwijkt niet het kwaad, houdt ervan om met het kwaad te spelen, vindt zichzelf onwankelbaar. Dit is de persoon die weet dat iets niet goed is, maar het toch doet. Hij gebruikt zijn vrijheid om te doen wat hij wilt, zonder te overwegen wat dat later kan brengen. De persoon denkt niet veel aan de consequenties van zijn beslissingen en acties. Hij leeft zijn leven zoals hij het begrijpt en daarna is het slechts vergeving vragen toch?

Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich.

Zoals goede dwazen, dachten zij niet aan morgen, aan het factor TIJD. Ze wisten niet wanneer de Bruidegom zou komen en zelfs zo namen zij geen moeite om voorzichtig te zijn. Zoals het de gewoonte is van degene die denken dat ze al veel dingen door het geloof hebben gedaan en ze een beetje kunnen uitrusten, op vakanties kunnen gaan en niet de hele tijd hun kruis hoeven te dragen. Ze denken dat het lamp genoeg is.

Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.

Ik geloof dat we in deze tijden leven. Men krijgt slaap. We zijn moe van zoveel vuiligheid van deze wereld en onze wil is dat onze Here meteen komt! Hoe langer het duurt, hoe erger het wordt. Er is geen plezier in niets meer, behalve stilletjes in de schuilplaats van de Allerhoogste blijven.

En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!

Ah, ik kan niet wachten op dit moment dat we door onze Heer geroepen zullen worden! Middennacht, oftewel, Hij komt op een tijdstip waarop we niet zo attent zijn en daarom is het zo belangrijk om in die olijfolie te investeren…

Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.

Op het bepalende moment waren de wijzen klaar omdat zij hun geestelijke investeringen hadden. Al waren ze slaperig waren ze bereid voor de komst van de Bruidegom. Maar de dwazen… wilden haasten en alles in een keer doen, alsof die investering zo gedaan kon worden, van het ene op het andere moment…

Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.

Iemand kan zeggen; kon Jezus niet op hun wachten? Nee. Hij is niet degene die moet wachten.

Misschien heeft u veel geïnvesteerd in de kleren die u gaat gebruiken, in het huis waar u wilt wonen, het lichaam dat gezien zal worden, het carrière, het vriendje waar men jaloers op zal zijn, maar mijn vraag is: hoe is uw olijfolie? Niets van deze dingen zullen u redden!

Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.

In geloof,.

Met dank aan: Cristiane Cardoso

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*