casalfelizNiets in het leven is belangrijker dan het leven hetzelfde;
Maar zodat men de essentie van het leven, het geluk, kan bemachtigen, is het noodzakelijk om twee stappen als prioriteit te stellen:
Ten eerst: HET GELOOF,
Ten tweede: HET HUWELIJK.
HET GELOOF – heeft te maken met de gemeenschap met de Geest van God;
HET HUWELIJK – heeft te maken met de gemeenschap met de geliefde persoon.
HET GELOOF – is gekoppeld aan het eerste gebod van de Wet van God
“…Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand…” (Lucas 10:27).
HET HUWELIJK – is gekoppeld aan het tweede gebod van de Wet van God
“…en uw naaste als uzelf.…” (Lucas 10:27).
HET GELOOF – is het hoofdonderdeel van het kruis: de verticale balk – de relatie met God;
HET HUWELIJK – is het tweede onderdeel van het kruis: de horizontale balk – de relatie met de geliefde persoon.
Iedereen begrijpt wat het huwelijk betekent;
Daarom maakte de Here Jezus een koppeling tussen het heilige huwelijk en de gemeenschap tussen het schepsel en de Schepper.
Deze relatie is echter afhankelijk van beide partijen;
God heeft Zijn deel gedaan en wacht op het menselijk schepsel om zijn deel te doen.
Als de mens zijn binnenste en zijn leven offert in het voordeel van het geloof en in het voordeel van zijn huwelijk dan zal hij bij de profetie betrokken worden:
Het eerste deel: HET GELOOF
“Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw handen; welzalig gij, het zal u welgaan.”
Het tweede deel: HET HUWELIJK
“Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis; uw zonen als olijfscheuten uw zonen als olijfscheuten. Zie, zo zal de man gezegend worden, die de HERE vreest” (Psalmen 128:1-4).
Bisschop Edir Macedo