Post Image

LOGO

Het geloof dat Abraham bewoog

Abraham geloofde voor een lange tijd, zelfs toen er geen hoop meer was om zijn droom te zien uitkomen, dat hij de vader van het geloof en vriend van God kon worden. Hij kreeg niet alleen een zoon, maar miljoenen, zoals hem werd verteld:

“Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat Hij ook machtig was te doen wat beloofd was.” (Romeinen 4:18-21)
Wie van geloof is, wordt geleid door wat hij niet ziet en niet door wat hij ziet.

Als Abraham zich op de omstandigheden zou focussen, zou hij zeker zo ontmoedigd zijn als ieder ander. Redenen hiervoor ontbraken niet. Alles was ongunstig voor hem. Hij was niet langer een jongeman die getrouwd was met een onvruchtbare jongedame, maar een oude man die getrouwd was met een vrouw die ook oud en onvruchtbaar was.

Wie het bovennatuurlijke geloof heeft, onderwerpt de natuurlijke plannen aan de geestelijke plannen. Alles wat hemels is, is boven wat aards is en wat geestelijk is, is boven wat materieel is.

Wie naar de moeilijkheden kijkt, raakt ontmoedigd en verliest de visie van God.

Het geheim van Abraham was dat zijn geloof voor 100% ondergedompeld was in het Woord van God.

Daarom verzwakte hij niet! De jaren van wachten hebben hem niet overwonnen. Zijn lichamelijke conditie en die van Sara deden hem niet twijfelen aan wat het meest sublieme en kostbare is: het Woord dat tot hem werd gesproken!

Niets in het universum is te vergelijken met het Woord van de Allerhoogste God.

Het Woord is soeverein in de hemel en op aarde! Niets kan het Woord stoppen!

Er is geen kracht of macht die het Woord kan confronteren. Het Woord is God Zelf gematerialiseerd. Waar het Woord aankomt, verdwijnt de duisternis en gebeurt het onmogelijke.

Abraham wist dat! Hij was er volledig van overtuigd dat de belofte van de Almachtige zou worden vervuld. Het maakt niet uit hoe lang het duurde. Hij geloofde en dat was voldoende om hem dag in dag uit en jaar na jaar te ondersteunen.

Hun beslissingen werden door anderen niet begrepen. Het leek gek! Want het ruilen van het zekere voor het onzekere is niet iets dat begrepen kan worden door degenen die niet de openbaring van het bovennatuurlijke geloof hadden.

Maar Abraham was anders! Zijn geloof maakte hem speciaal in het midden van die generatie.

De fysieke ogen zoeken naar iets fysieks als referentie, maar de geestelijke ogen, die van het geloof zijn, kijken naar het onzichtbare en volharden totdat de belofte wordt vervuld.

Bent u het type dat meestal de mogelijkheden analyseert om uw wonder te laten gebeuren?

Met dank aan: Bisschop Domingos Siqueira

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*