Post Image

LOGO

Het Geloof en het Offer – Deel 1

Het geloof komt door het horen. (Zie Romeinen 10:17)
Het horen van wat? Het Woord van God. (Zie Romeinen 10:17)
Wanneer het geloof wordt geboren, wordt ook de moed geboren om de gedachten, inspiratie, intuïtie, kortom, de stem van de Geest van Geloof in praktijk te zetten.

Het badwater van Siloam is vandaag nog steeds een levende getuigenis van de praktijk van het geloof. Daar stuurde de Here Jezus de blinde naartoe om genezen te worden. Het is gelegen in de vallei van de Tyropeon, in het onderste gedeelte van het ondergrondse kanaal van Hizkia (tunnel van Siloam). Naast de diepte van de vallei, is het noodzakelijk om 34 treden af te dalen om toegang tot het badwater te krijgen. Om het bevel van de Heer te gehoorzamen, was het voor die man die sinds zijn geboorte blind was, zeker erg moeilijk om het badwater te bereiken.

Een nadere blik op de details van Johannes 9 helpt ons de geheimen en mysteries van het geloof te begrijpen.

1e – De visie van God
De Heer en Zijn discipelen zagen de man die sinds zijn geboorte blind was, zittende aan de kant van de weg. De blinde riep Jezus niet om Zijn aandacht te trekken. Hoogstwaarschijnlijk omdat hij niet wist dat Hij aanwezig was;

2e – De twijfel van de wereld
Zijn discipelen vroegen: “Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?”
De onwetendheid van de mensen schuift de reden voor de menselijk leed op God, terwijl in werkelijkheid het de duivel is die gekomen is om te stelen, doden en vernietigen (zie Johannes 10:10);

3e – Het antwoord van God
“Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.”
De Here beantwoordde de twijfel met zekerheid (geloof) dat het menselijke leed voor de manifestatie van de werken (wil) van God zijn;

4e – Het ontwaken van het geloof
“Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde.”
Omdat de blinde geen teken van geloof had getoond (hij riep de Heer niet aan), gebruikte Jezus speeksel vermengd met aarde om modder te maken en smeerde het op de ogen van de blinde man. Tot op dit moment begreep de blinde man vast nog niks. Hij bleef alleen observeren…

5e – Een actie van geloof
“En Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam.”
Toen de blinde het bevel van Jezus hoorde, meteen bewogen door de Geest van geloof, werd hij bemoedigd om te offeren, dit betekent, gehoorzamen. Let op dat de Here Jezus hem niet de hand heeft gegeven en ook niet naar het badwater heeft geleid. Ook stuurde Hij Zijn discipelen niet om dat te doen. De blinde kende de moeilijke weg van het badwater en ging daar alleen naartoe. Al wist hij van de moeilijkheden om tot die plaatst te komen, raakte hij niet wanhopig en rekende niet op de hulp van anderen. Kon de Here Jezus het niet makkelijker voor hem hebben gemaakt door hem te sturen naar het badwater van Bethesda die, ondanks het een beetje verder weg is, makkelijker is om te bereiken?

Morgen gaat het verder…

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*