Post Image

LOGO

Het Geloof en het Offer – Deel 2

Lees deel 1

6e – Het Geloof motiveert het offer
Ja, het is de stem van het geloof die aandringt op het offer van de gehoorzaamheid aan het Woord van God. Dit was precies wat er met de blinde man was gebeurd. In principe kende hij Jezus niet en wist hij zelfs niet dat Hij daar naar hem aan het kijken was. De evangelist Johannes heeft geen enkel beeld van geloof van de blinde vastgelegd. Dit wil zeggen: het geloof van de blinde man werd geboren, toen hij bewogen werd door zijn behoefte, ontwaakte door de viesheid van de modder op zijn ogen en gehoor gaf aan het bevel van de Here Jezus om zichzelf te gaan wassen in het badwater van Siloam.

7e – Wie genas de blinde?
De Here Jezus? De modder? Of het badwater van Siloam? Hij werd genezen door zijn eigen geloof in het woord: Ga heen, was u in het badwater Siloam.
Echter, zijn geloof moest gepaard gaan met het offer van gehoorzaamheid. Gaan tot de diepte van die vallei, hoewel het erg moeilijk was om te lopen, want het ging bergafwaarts.
De Here Jezus weet heel goed wat uw fysieke condities zijn. Toch stuurde Hij hem naar de diepte van de vallei tot aan het badwater. Het offer om de Stem van de Here Jezus te gehoorzamen, was het geheim om zijn geloof te ontwaken.

Het Geloof wordt door het offer ontwaakt
Op de een of ander manier dient het geloof ontwaakt te worden om een wonder te veroorzaken. De Here Jezus wist dat de enige manier om de gedachtegang van de blinde man te veranderen, was om zijn eigen geloof, door middel van het offer te ontwaken. Hierdoor gaf de Here Jezus hem een “verplichting”: hem de moeilijkste plaats doen bereiken.

In het geval van de vrouw die aan bloedvloeiingen leed, was zij degene die haarzelf het offer van het geloof oplegde. Het is duidelijk dat het de Geest van God was Die haar inspireerde om zo een initiatief te nemen (zie Marcus 5:25). De handeling van het offerend geloof is een exclusieve Werk van de Heilige Geest. Hij is Het Die overtuigt, Die tot het Offer leidt, Die inspireert en moed geeft om te offeren. De taak van de dienaren van God is de Evangelie prediken, de Geschriften leren, kortom, het volk bewust maken van de Beloftes van de Allerhoogste. De rest is het Werk van de Heilige Geest.

De gave van het Geloof
Handelingen 3 praat over een verlamde man die bij de poorten van de Tempel zit en aalmoezen vraagt. Hij toonde geen enkel geloof om genezen te worden. Petrus en Johannes moesten de gave van het geloof gebruiken om hem te genezen.

8e – Fysieke wonder

“Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Here, zodat ik in Hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het.” (Johannes 9:35-37)

9e – Geestelijke wonder

“En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.” (Johannes 9:38)
Zelfs nadat hij genezen was, geloofde de blinde man niet in Jezus als de Zoon van God. Dit betekent, als zijn Heer en Redder. Hetzelfde gebeurt met de meerderheid van de christenen. Ze hebben geprofiteerd van de wonderen van de Here Jezus, maar kennen Hem nog niet persoonlijk. Dit wil zeggen, ze behouden zichzelf “fysiek” in het christendom, maar kennen de Heer niet persoonlijk. Hierdoor zijn ze zwak in het geloof. Zolang ze de zegel van de Heilige Geest niet ontvangen, kennen ze de God van de Bijbel niet. Bovendien blijven ze ver van een volledig leven met overvloed.

Wie niet in zichzelf gelooft, gelooft niet in God.
Als er geen geloof in uzelf is, hoe zult u geloof in God hebben?

Wie verwacht eerst in God te geloven om vervolgens in zichzelf te geloven, zal wachtend sterven.
Het bijbelse geloof komt van de Geest van Geloof. Het is een gave van God. Dit geloof verplicht ons om in onze talent en potentie te geloven. Daarom is het Woord van God als een kaart van verovering door het geloof.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*