Post Image

LOGO

Het leven hangt af van het Altaar

Het Altaar is de enigste plek ter wereld waar bruiloften gehouden worden.

Hoe simpel het Altaar ook mag zijn, desondanks wordt het door allen vereist om het onherroepelijk verbond tussen het bruidspaar vast te leggen.

Dat komt omdat het Altaar hetgeen is dat het verbond verzegeld.
Het Altaar garandeert de zegen van heiliging, van acceptatie en, uiteindelijk, van het eeuwig verbond.

De Here Jezus leert dat het Altaar het offer heiligt.

Het mislukken van een huwelijk vindt alleen plaats, omdat de overgave van het koppel op het Altaar, oftewel, “het offer”, niet geldig of acceptabel voor God, net zoals het offer van Kaïn.

Maar wanneer het nakomen van het woord door het bruidspaar werkelijk in praktijk wordt gezet, dan aanvaardt en heiligt het Altaar hen.

Dus, het huwelijk is tot de dood u scheidt.

De bestemming van het huwelijk wordt dus daadwerkelijk verzegeld op het Altaar. Het hangt af van hun gezamenlijke bereidheid om de eed die zij op het het Altaar hebben gemaakt te gehoorzamen.

De Geest van God evalueert of de offers (het bruidspaar) wel of niet hun woord zullen nakomen.

Zodoende aanvaardt Hij hun offers en heiligt hun verbond, of juist niet.
Hetzelfde geldt voor de Behoudenis van de ziel.

Velen hebben zich met tranen van spijt op het Altaar gepresenteerd.
Spijt wordt niet geaccepteerd door het Altaar.

Het Altaar ontvangt alleen een waarlijk berouwvol offer (de persoon zelf).

Dan wordt het Altaar hersteld en de offers aanvaardbaar, net zoals het voorbeeld van het offer van Abel.

Hieruit kunnen wij concluderen dat ALLES IN HET LEVEN AFHANKELIJK IS VAN WAT U OP HET ALTAAR OFFERT.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*