Op vrijdag 27 mei om 23u was het eindelijk zover, de Nachtwake van de Grootheid van God vond plaats in de hoofdkerk in Den Haag aan de Fruitweg 4. Leden van de UKGR Centra van Amsterdam, Almere, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven kwamen samen bijeen voor een speciale bijeenkomst die tot 6u zou duren.
Al bij het begin van de bijeenkomst sprak pr Rogério Moreira over de belofte die God maakte in 1 Kronieken 29:11-13, waarin staat: “Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken”.
Om de waarheid van deze verzen te tonen gaven 2 leden hun getuigenissen van hoe God hun leven totaal transformeerde en groot maakte.
De boodschap ging verder met de verzen van Jeremia 33:2-3 “Zo zegt de Here, die dat doet, de Here, die dat formeert, om het in vervulling te doen gaan, wiens naam Here is: Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet”. Alle alle pastors van het UKGR Centrum kwamen vervolgens op het Altaar om een sterk aanroeping op te zeggen voor het volk dat ook sterk bad en God aanriep, zoals Hij beval om te doen, zodat grote, “ondoorgrondelijke dingen” in hun levens zouden plaatsvinden.
Daarop volgde een simpele doch diepzinnige boodschap van pr Bruno Dantas gericht op het liefdesleven gebaseerd op “Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?” (Amos 3:3). Het belang van goede communicatie werd goed aangegeven. Vervolgens werd er een gebed opgezegd voor alle koppels en ook voor de vrijgezellen.
Na een pauze waarin mensen hun krachten konden versterken door wat te eten, werd de nachtwake voortgezet door pr Christian Velasquez. Verwijzend naar Jozua 1: “Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb” gaf hij de boodschap mee dat mensen hun grenzen konden overwinnen door stap voor stap acties te ondernemen en hun grenzen te doorbreken.
Ook de jongeren van de JvO Jongerengroep brachten een boodschap over door het spannende toneelstuk “Interview met de Duivel” te tonen. Het toneelstuk had als boodschap dat het kwaad sluw is en op manier in de levens van de mensen werkt die zij zelf niet doorhebben.
Ten laatste sloot pr Rogerio de krachtige bijeenkomst af door te spreken over het belang van de Heilige Geest. Dat Hij de kracht en de zekerheid is die het kwaad op afstand doet blijven, omdat de menselijke kracht falend is en de Goddelijke kracht onfeilbaar is. De mensen kregen toen de gelegenheid om in gebed de Heilige Geest aan te roepen en Hem te vragen hun binnenste te vervullen.
Het was een nachtwake vol gebeden, gezang en sterke boodschappen. Uren gingen sneller voorbij dan mensen doorhadden en hoewel allen aan het eind heel moe waren, waren ze zeer voldaan en keken ze al uit naar een volgende nachtwake.
Nachtwake van de Grootheid van God