Post Image

LOGO

Hij is specialer dan ik dacht…

Goedendag bisschop!

Dit is de tekst die pastor Jan van der Tussen mij stuurde.

Deze pastor, die bekend staat als Pastor John, is de algemene secretaris van de Federale Synode in België. Hij is een man die in de evangelische kringen erg gerespecteerd is. Hij is Nederlands en Belgisch, maar spreekt ook Portugees.

Toen ik in Brussel was, gaf ik aan hem de “Heilige Bijbel met de aantekeningen van geloof van bisschop Edir Macedo”, en hij stuurde mij de onderstaande e-mail.

De vertaling is onder het originele e-mail.

Cher Eduardo,

Je voudrais encore vous remercier beaucoup pour le cadeau extraordinaire que vous m’avez donné il y a 10 jours.

Maintenant j’ai eu le temps de bien regarder et bien lire, et je dois dire que c’est encore plus spécial que vous m’aviez expliqué.

Quelqu’un a comparé cette Bible avec la Bible Thompson, mais c’est beaucoup plus que ça:
La Bible Thompson est très bonne et très utile, mais c’est le produit d’un nombre d’années d’étude scientifique. Chaque théologien qui recherche les bibliothèques et l’internet pourrait rassembler le genre de connaissances de la Bible Thompson. C’est le produit d’un nombre d’années d’étude scientifique et intellectuelle.

La Bible de l’évêque Macedo n’est pas le produit d’un nombre d’années d’étude intellectuelle, mais de toute une vie de ministère dans le Saint-Esprit et d’une expérience personnelle riche avec Dieu. Ces choses on ne peut pas simplement trouver dans des bibliothèques ou sur l’internet, mais c’est réservé à des serviteurs de Dieu qui ont une vie pleine d’expérience avec Dieu derrière eux. Cela rend cette Bible d’une tout autre niveau que la Bible Thompson: le niveau intellectuel (utile aussi!) contre le niveau spirituel.

Cela a été une démarche très sage de l’évêque Macedo de ne pas garder pour lui-même tout ce que le Seigneur lui a enseigné au cours de toutes les années, mais de le mettre à la disposition d’une génération suivante, afin qu’ils peuvent reprendre le manteau d’Elisée quand un jour le ministère du maître est achevé.

Sans doute cela doit avoir été un travail énorme d’écrire tous ces commentaires sur chaque page de la Bible. C’est admirable que l’évêque a voulu dévouer tout ce temps (sans doute plusieurs années) pour juste partager sa richesse spirituelle avec ceux qui devront continuer l’église après lui.
Naturellement, on ne sera jamais d’accord sur tout, mais même dans un tel cas, c’est intéressant d’apprendre une autre vision.

Merci beaucoup donc pour ce cadeau précieux, que j’utiliserai beaucoup.

Avec mes meilleures salutations en Christ,

John

Beste Eduardo,

Ik wil je heel erg bedanken voor het buitengewone cadeau dat je me tien dagen geleden gaf.

Nu heb ik wel de tijd gehad om het goed in te zien en met aandacht te lezen. Dit cadeau is specialer dan wat jij mij vertelde.

Iemand vergeleek deze Bijbel met de Thompson Bijbel, maar het is veel meer dan dit. De Thompson Bijbel is heel goed en nuttig, maar het is simpelweg een product van een aantal jaren van wetenschappelijke studie. Een ieder die in de bibliotheek of op internet zoekt, kan de type kennis van de Thompson Bijbel vinden. Het is simpelweg een product van een aantal jaren wetenschappelijke en intellectuele studie.

De Bijbel van bisschop Macedo is geen product van een aantal jaren intellectuele studie, maar wel van een leven van ministerie van de Heilige Geest en een rijke persoonlijke ervaring met God.

De commentaren van bisschop Macedo vind je niet in bibliotheken of op het internet. Het zijn uitleggingen voorbehouden aan de dienaren van God die gedurende vele jaren een levenservaring met Hem hebben.

Hierdoor is deze Bijbel van een ander niveau dan de Thompson Bijbel: het intellectuele niveau (ook nuttig) versus het geestelijke niveau.

Het was een zeer wijs initiatief van bisschop Macedo om niet alleen voor zichzelf te bewaren wat de Heer hem gedurende al deze jaren heeft geleerd, maar om het beschikbaar te stellen voor de komende generatie, zodat het de mantel van Elisa kan herstellen op de dag dat het werk van de meester is voltooid.

Er is geen twijfel dat er veel werk nodig was om alle commentaren op elke pagina van de Bijbel te schrijven.

Het is bewonderenswaardig dat bisschop al deze tijd heeft toegewijd (zonder twijfel een aantal jaren) om deze geestelijk rijkdom met iedereen te kunnen delen, die na hem met het werk van de kerk door zullen gaan.

Natuurlijk hebben we soms een ander begrip van het Woord, maar het is interessant om een andere visie te leren.

Heel erg bedankt voor het waardevolle cadeau dat ik veel zal gebruiken.

Met mijn beste groeten in Christus,

John

Met dank aan: bisschop Eduardo Bravo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*