Post Image

LOGO

Hoe geaccepteerd te worden…

Hoe geaccepteerd te worden door God?

“De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk” (Psalmen 145:3).

We kunnen geen relatie met God hebben zonder het verschuldigde respect en de eer te geven aan Zijn Heilige Naam.

Degene die Zijn gerechtigheid, grootheid en majesteit erkent, vreest en beeft voor Zijn glorieuze aanwezigheid.

De heilige mannen van het verleden vereerden Hem, omdat ze Zijn Woord vreesden.

Hoe kunnen wij, die zo klein zijn, geaccepteerd worden door zo een grote God?

Dit vers bevat het antwoord:

“Nu dan, smeekt toch het aangezicht van God, dat Hij ons genadig zij; zulks is van uw hand geschied, zal Hij uw aangezicht opnemen? zegt de HEERE der heirscharen?” (Maleachi 1:9)

De acceptatie van ons leven is afhankelijk van onze offerande. Weet u waarom?

Heel simpel! Hetgeen wij op het Altaar aanbieden, openbaart wie wij zijn en wat God voor ons representeert.

Er is een groot voorbeeld in de Bijbel dat deze redenering heel goed illustreert. Abel en Kaïn. God was tevreden met Abel en zijn offerande. Met de offerande van Kaïn was Hij niet tevreden.

De vraag is: Wat is het verschil tussen hun offerandes? Zou het de kwantiteit zijn?

Natuurlijk niet! God kijkt niet naar de kwantiteit, maar wel naar de kwaliteit van wat wij op Zijn Altaar aanbieden.

Abel bood niet een willekeurig schaap aan, maar het beste van zijn kudde. Aan de andere kant, bood Kaïn een offerande aan. Misschien was het qua kwantiteit meer dan die van Abel, maar het drukte niet het beste uit van wat hij had.

God werd boos op de priesters die dieren met mankementen op het Altaar aanboden.

Hij beschouwde deze handeling als een gebrek aan respect voor Zijn Heilige Naam.

Zij hadden gezonde dieren om te offeren, maar brachten de dieren die ziek waren naar het Altaar. Zou u dit hebben geaccepteerd als u in de plaats van God was? Natuurlijk niet! Niemand van ons had dit geaccepteerd!

De Here Jezus prees de offerande van de arme weduwe en vertelde dat zij meer dan iedereen had gegeven. Hij benadrukte dat de rijken grote bedragen gaven van wat er over was. Zij niet! Van haar armoede gaf ze alles wat ze bezat, haar gehele levensonderhoud.

Een perfect offer is het resultaat van een puur geloof voor God.

Gezegend zijn allen die dit kunnen begrijpen, omdat alles wat we voor God doen met kwaliteit gedaan zal worden, en daarom zullen we door Hem geëerd worden.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*