Post Image

LOGO

Hoe geboren te worden…

Hoe geboren te worden uit de Geest

De geboorte van het kind van God komt niet door de menselijke tussenkomst. Noch kerken, noch doctrines en veel minder een uitgebreide bijbelkennis maakt het mogelijk om uit God geboren te worden. De geboorte uit de Heilige Geest is Zijn exclusieve werk. De manier waarop Hij dit wonder der wonderen verricht, gebeurd op dezelfde manier als van de generatie van Jezus.

Maria vroeg de engel hoe Jezus in haar verwekt zou worden als ze geen contact met een man had. Net als zij hebben de meeste mensen geloofd dat iemand uit God is geboren door Jezus als Redder te accepteren en zich in het water te laten dopen. Hoewel het een christelijke doctrine is, is het nog steeds onvoldoende voor de beloofde nieuwe geboorte.

De engel antwoordde haar:

“De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.” (Lukas 1:35)

Zoals Jezus in de schoot van Maria verwekt werd, worden de kinderen van God ook door de Heilige Geest verwekt, oftewel, Hij omhult hen met Zijn schaduw. Op dat moment zijn er veel tranen. Eerst, van verdriet om de begane zondes, omdat de Geest hen overtuigt. En wanneer de persoon zich volledig verloren voelt, zoekt hij iemand die hem kan redden. En nogmaals, de Heilige Geest wijst naar de Redder.

Op dat moment geeft men zich over aan de Here Jezus met heel zijn kracht, met heel zijn hart en verstand. Dan verandert de traan van verdriet in onuitsprekelijke vreugde en blijdschap. Vanaf dat moment begint de persoon het Goddelijke karakter te hebben om in nieuwheid te leven.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*