Post Image

LOGO

Hoe kan ik van een onbekende…

Hoe kan ik van een onbekende houden?

Hoe is het mogelijk…

Om van een onbekende te houden?

De onbekende volgen en dienen?

Het Geloof van de Geest van Geloof hebben en Hem niet in al Zijn Volheid kennen?

De Geest van God is vandaag de dag de Vervanger van de Heer Jezus. Op dezelfde manier dat Jezus Zijn discipelen leidde, begeleidde en bewaarde, doet Zijn Geest vandaag de dag hetzelfde met Zijn volgelingen.

In feite is er geen andere manier om Hem lief te hebben, Hem te volgen en Hem te dienen zonder Hem te kennen. Dit is het werk van de Geest van God!

Alleen Hij is in staat om Zijn Zoon Jezus aan ons te OPENBAREN en PRESENTEREN.

Maar dan rijst de vraag: wat kan ik doen zodat de Heilige Geest dit werk in mij kan verwezenlijken?

Hem willen leren kennen meer dan enig ander verlangen in deze wereld.

Dit is wat er met Zacheüs gebeurde. Hij was de leider van de dieven, gierig, egoïstisch, kortom, hij was een zondaar. Maar dat weerhield hem er niet om Jezus te kennen en Hem in zijn huis te ontvangen. Waarom?

Hoewel hij bedekt was met zonden, had Zacheüs nog steeds een enorm verlangen om Hem te leren kennen.

Deze gewilligheid was genoeg om te worden geroepen, gekozen en aan tafel te gaan zitten met de Here Jezus.

“… Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.” (Openbaring 19:9)

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*