Post Image

LOGO

In de Geest…

“Ik was in de Geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin…” (Openbaring 1:10)
Alleen door in de Geest te zijn, kan de Stem van God worden gehoord en gehoorzaamd.

En hoe is het om in de Geest te zijn?
Is het mogelijk om in de Geest te zijn wanneer de menselijke omstandigheden gunstig zijn? Helemaal niet.
Is het mogelijk om in de Geest te leven, terwijl het vlees van de pleziertjes van de wereld geniet? Helemaal niet.

Hoe is het dan mogelijk om in de Geest te zijn?

1. Wanneer het verstand zich bezighoudt met de overpeinzing van het Woord van God of wanneer de gedachten worden onderworpen aan de gedachten van de Allerhoogste;

2. Wanneer het overpeinzen in het Woord vereist dat u het zien en horen van de dingen van deze wereld prijs moet geven. Blind en doof worden voor alles wat om u heen gebeurt. Onthouding van internet, televisie, bioscoop, seculiere literatuur en elk entertainment dat het verstand afleidt van de dingen van de Geest.

Het is zeker moeilijk. Zo moeilijk als de Behoudenis van de ziel.

De Heer Jezus zegt:

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mattheüs 7:13-14)
Inderdaad, weinigen zijn degenen die het comfort van de wijde poort, de gemakkelijke weg van het koninkrijk van deze wereld opofferen, om de toegang tot het Koninkrijk der Hemelen te garanderen door de nauwe poort. Dat is de reden waarom weinigen ook degenen zijn die de volheid van de Heilige Geest hebben ontvangen.

Maar er is geen andere manier, wie de prijs wil betalen om de Geest van God te ontvangen, moet offeren, moet zich onthouden van de begeerten van het vlees.

De Vasten van Daniel is alleen voor de dorstigen van de Geest van God.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*