Post Image

LOGO

In Geest en in Waarheid

De Here Jezus leert dat God de Vader aanbidders zoekt die Hem aanbidden in geest en in waarheid.

“Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden” (Johannes 4:23).

Wanneer er wordt gezegd in geest, elimineert de Heer elk menselijk gevoel. Het sluit de gevoelens uit die geprovoceerd worden door liederen die overheerst zijn door het geluid van muzikale instrumenten.

Dit betekent niet dat liederen en heilige muziek slecht zijn. Maar de waarheid is, dat zolang de persoon die trouw is niet uit de Geest is geboren, hij geen conditie heeft om te aanbidden in geest, des te minder in waarheid. Hoe kan iemand in geest aanbidden, al hij de aard van de Heilige Geest niet heeft?

Helaas, vaak is de persoon die trouw is zo betrokken met de emotie van de muziek dat hij zich overgeeft aan de opvliegingen van het hart. Hier zit het gevaar!

God is geest. Alleen degenen die uit de Heilige Geest zijn geboren, zijn ook geest. Ze zijn geen levende ziel meer, geen gevoel en hebben geen smeltend hart.

Velen hebben tijdens het proces van bevrijding of nieuwe geboorte, de geestelijke dingen met de emotionele dingen verward. Het is precies hier waar de bedrieglijke geesten werken met illusie.

Aanbidding in geest en in waarheid heeft te maken met het menselijke verstand…

God is geest. Dit betekent dat Hij alle intelligentie en wijsheid is. Hoe kan hij een aanbidding accepteren die vol is van pure menselijke gevoelens?

Jezus heeft vele wonderen verricht en grote menigten verzamelt. Maar hiervoor werd Hij niet verheerlijkt. Maar toen een aantal grieken Hem wilden zien, zei Hij:

“Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden” (Johannes 12:23).

Waarom werd Hij niet eerder verheerlijkt toen Hij het volk zegende? Omdat Hij wist dat de verheerlijking van het volk dat genezen was, zou komen vanwege de wonderen en niet omdat Hij een Zoon van God was.

Maar de grieken waren anders. Ze waren intelligent en wilden de Zoon van God ZIEN.

Hetzelfde gebeurt in het volk algemeen. Ze verheerlijken Jezus vanwege Zijn zegens en niet vanwege wat Hij heeft gedaan op Golgotha.

Vele christenen hebben, ondanks hun eerlijkheid, niet begrepen dat aanbidding gebaseerd op emotie zinloos is en geen enkel voordeel heeft. Ze openen eerder de deuren voor de bedrieglijke geesten om binnen te komen.

Dit is precies wat er in de laatste tijden aan het gebeuren is. De zogenaamde “vallen door de geest” heeft velen tot een daadwerkelijke afdwaling geleid. Een aantal onbehoedzame mensen raken in “trans” (bezeten door demonen) en vallen op de grond zoals doden; anderen, ook bezeten, kruipen op de knieën en doen alsof ze leeuwen zijn, zoals de Leeuw van de Stam van Juda.

Op het moment dat de Here gediend moet worden met de beste aanbidding, in geest en in waarheid, is het de duivel die het ontvangen van de “vleselijke glorie” viert.

De bedrieglijke geesten gebruiken de onbehoedzame mensen om God te “aanbidden” in vlees (emotie) en leugen (bedrog), wetende dat dergelijke aanbidding ongeldig is.

Voor de liefde van de Heer en uw Behoudenis, en in Jezus Christus Naam, bied God nooit iets aan dat u niets heeft gekost.

Aanbidding in geest vereist het gebruik van de menselijke geest naar de Geest van God. Woorden die simpel, eerlijk, direct en vol van dankbaarheid zijn. Woorden van zekerheid en een waarachtige offerande. Woorden van erkenning voor alles dat Hij voor u heeft gedaan.

Terwijl u deze boodschap leest, raakt de Heilige Geest u aan en geeft u de zekerheid dat Hij u zal helpen om Zijn Zoon in geest en in waarheid te aanbidden.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*