Post Image

LOGO

Is het mogelijk…

Een omelet te maken zonder de eieren te breken?

Het Beloofde Land te bereiken zonder door de woestijn te gaan?

Het Nieuwe Kanaän in bezit nemen zonder de vloed van de Jordaan over te steken?

De wereld overwinnen zonder uit de Heilige Geest geboren te zijn? Zie 1 Johannes 5:4

Gekleed zijn met witte klederen en uw naam uit het Boek des Levende wissen zonder dat u tot het eind volhard en ver van de zonde blijft? Zie openbaring 3:5.

Het Koninkrijk der Hemelen in bezit nemen zonder de wil van uw vlees te schenden?

De Here Jezus volgen zonder zichzelf dagelijks te verloochenen, uw kruis op te nemen en Hem te volgen? Zie Lucas 9:23.

Aan de Here Jezus toe behoren zonder de zegel van Zijn Heilige Geest? Zie Romeinen 8:9.

Neigen naar het vlees en de ziel van de hel redden?

Neigen naar de Geest en sterven in de zonde? Zie Romeinen 8:6

Ongedefinieerd leven en de redding van de ziel bereiken?

Ongehoorzaam zijn aan het Woord van God en gezegend worden?

De Vallei van de Zegen bereiken zonder de Vallei van de Beslissing over te steken? Zie 2 Kronieken 20

De beloftes door het geloof te veroveren zonder te offeren?

Het is bekend dat Jezus Zichzelf voor de zondes opofferde. Er is geen offer meer voor de zonde om te doen. Maar, om Zijn Beloftes te veroveren, kunt u niet blijven wachten op de tijd om voorbij te gaan. U dient het geloof in het Woord van God te gebruiken en met opstand tegen het probleem ingaan.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*