Post Image

LOGO

Isaak was de getuigenis…

Isaak was de getuigenis van Abraham, maar…

Naarmate het doel groter wordt, zal het vereiste niveau bij de levering dat ook zijn. Zie dat in het begin van alles, om de enige bestaande menselijke wezens, die Adam en Eva waren, te herstellen en te redden, God een dier offerde en met zijn huid hun schaamte bedekte en het was genoeg.

Maar toen het doel de Behoudenis van de hele planeet werd, nu was het aantal mensen vermenigvuldigd, moest God iets veel waardevollers offeren, wat natuurlijk een veel groter verlies van verdriet met zich meebrengt dan al het andere, Zijn Zoon, Enige zoon!

Dit beantwoordt natuurlijk degenen die vragen:
“Maar waarom Isaak, als Abraham 25 jaar en meerdere beklimmingen naar het Altaar nam om hem te veroveren? En hoe zal de belofte worden vervuld dat Abraham de vader zal zijn van vele volken, als Isaak een enig kind is en kinderloos, en God hem als een offer vraagt?

Dat is het! Isaak was de getuigenis van Abraham, het was de vervulling van zijn kleine droom (een erfgenaam hebben), maar het was de offerande van het offer dat nodig was om Gods droom te vervullen (hem de vader maken van talrijke naties).

Dus, waarom vinden we in onze midden, ja, binnen de Kerk van de Here Jezus, mensen die enkele goede dingen hebben gezien en zelfs een getuigenis gaven van deze veroveringen, maar vandaag zien ze niets meer gebeuren en bovendien hebben velen van hen niet langer de veroveringen die ze hebben getuigd?

Omdat ze helaas weigeren te voldoen aan de eisen van het geloof, ze weigeren te geven wat God van hen vraagt, onder de rechtvaardiging dat wat hen werd gevraagd, zoals Isaak, hun getuigenis is, is wat God aan hen gaf na veel aanroeping en offer.

Vriend(in), word wakker voor het feit dat de droom van God veel groter is dan de uwe, en daarmee is die verovering, die uw getuigenis is, de nodige offerande om de “Droom van God” te realiseren.

“En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn.” (Romeinen 4:18)

Met dank aan: Bisschop Guaracy Santos

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*