Post Image

LOGO

Jaarwisseling met het Vlammend…

Jaarwisseling met het Vlammend Vuur

“Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur.” (Psalm 104.6)

De HEER maakt van Zijn engelen geesten, maar van Zijn dienaren (kinderen of dienaren), EEN VLAMMEND VUUR. Van de dienaren EEN VLAMMEND VUUR maken verwijst naar Eenheid. Eenheid van de Allerhoogste God met Zijn kinderen / ministers / dienaren. Dit bevestigt wat geschreven staat:

“Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.” (1 Korinthe 6.17)

De God-Vader schiep de volmaakte man, maar vanwege de zonde werd hij onvolmaakt. Toen zond de God-Vader de God-Zoon, verwekt door de God-Heilige Geest. Jezus was de Eerstgeborene van de Vader-God (Eerste zoon) hier op de aarde. Vanuit Hem (Jezus Christus), begon de God-Vader de generatie van de ware kinderen van Hem, vervullend het Woord:

“Maar allen die Hem (Jezus Christus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed (kinderen van amoureuze avonturen), niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man (kinderen uit het huwelijk), maar (kinderen) uit God geboren zijn.” (Johannes 1.12-13)

Daarom zijn alleen zij die uit de Geest van God zijn geboren Gods kinderen. Dat wil zeggen, zij die geboren zijn uit het water en de Heilige Geest. Johannes 3.5

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” (Johannes 3.6)

ALGEHELE OPROEP
Aan het einde van dit jaar zou ik degenen willen oproepen die een verbond met de Allerhoogste God hebben, inclusief degenen die nog niet verzegeld zijn met de Heilige Geest, voor de LAATSTE MIDDENNACHT OPROEP VAN 2018.

Helpers, pastors en bisschoppen van de UKKG zullen de Trompet van de Heilige Oproep laten klinken, zodat vanaf 22.00 uur, op 31 december 2018, allen die geïnteresseerd zijn in de vernieuwing, geestelijk opwekking en de ontvangst van de DOOP MET DE HEILIGE GEEST, deel kunnen nemen aan de UITSTORTING VAN HET VLAMMEND VUUR.

We zullen dit jaar afsluiten met het Brood en de Wijn van het Heilig Avondmaal in onze handen, onze Here Jezus Christus danken voor het jaar dat Hij ons gaf en dan, in het nieuwe jaar, deelnemen aan Zijn Lichaam en Bloed.

Op deze manier zullen we een verbond sluiten, kost wat kost, om elke dag van het nieuwe jaar bij Hem te blijven.

Gelooft u dat Hij zal corresponderen met de aanwezigheid van Zijn Vlammende Geest, de Heilige Geest?

Ja, ik geloof! Ik geloof dat er een uitstorting van de Heilige Geest zal zijn zoals nooit eerder gezien.

In dit geloof zal er Eén volk zijn, Eén Geest, Eén hart, voor één God in één Heer: Zijn dienaren Een Vlammend Vuur! (Psalm 104: 4)

“Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed?” (Jesaja 33.14)

Ik ben er volledig van overtuigd dat ik zal verblijven bij het Vlammend Vuur, met de Eeuwige Gloed. En u?

Dus bereid u zich voor om deel te nemen aan dit Verbond van Vuur tijdens de Jaarwisseling in een UKGR.

Moge de Allerhoogste Heer verheerlijkt worden in deze heilige oproep!

Met dank aan: bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*