timthumb.phpJeruzalem
Ook wel bekend als de Heilige Stad, de betekenis van zijn naam is gefundeerd op vrede.
Hij is één van de oudste steden ter wereld die nooit verlaten werd.
Vaak werd hij in bezit genomen, binnengevallen, verwoest, herbouwd, maar altijd bewoond.
Stad van muren, gesloten poorten, ruïnes, conflicten, onrechtvaardigheden en tranen.
Bewoond door gelovigen en ongelovigen, gescheiden door geloofsovertuigingen en idealen. Verstikt van de vijanden. Bewaakt door soldaten en wapens, maar desondanks, is hij de Heilige Stad.
Prominent onder de heuvels van Judea zitten, op het hoogste plateau, de bergen Sion, de Olijfberg, Moria en de Scopusberg.
Het is verdeeld door valleien, afdalingen, verhogingen en nauwe straten die grote dingen hebben aanschouwd zoals een zwaar kruis dat op onschuldige Schouders werd gezet.
Zijn atmosfeer is heilig. Zijn wind draagt geen vervuiling met zich mee, maar is vervuld met gebeden en verzoeken van degenen die nabij en ver zijn.
De grond is steenachtig, maar vruchtbaar voor de gezegende olijfbomen.
Het is een stad van hoven, stilte en leed van Degene die naar de beker keek en alle zonde van de wereld zag. Degene die geen enkele zonde had begaan huilde te midden van de planten van Jeruzalem, tranen omdat hij van Zijn Vader gescheiden zou worden.
De Heilige Stad zag de dood, maar was ook een getuige van de opstanding en hemelvoering van de verheerlijkte Here Jezus. Het was levend tijdens het begin van de Pinksteren, waar 120 mensen verzegeld werden om de Eerste Kerk te vormen, de moeder van het Christendom.
De stad heeft stenen, stenen die tot de dag van vandaag uitroepen naar geleerden, om hun te bewijzen dat de profeten, koningen en de Koning der koningen daar hebben gelopen. Niemand kan zijn geschiedenis ooit ontkennen.
De oude hoofdstad van de Jebusieten werd voor eeuwig gekozen. Zijn deuren geopend voor pelgrims van over de gehele wereld, maar op een dag zal het de exclusieve hoofdstad worden van de gekozenen van de Gezegende God.
Omdat het zo geliefd is, zullen wij een gereinigde Nieuwe Jeruzalem hebben, waar er geen kwaad is. Levende wateren zullen stromen van de troon van de Almachtige en de straten van goud bevochtigen, die beschermd zijn door de paarlen poorten. Het is een plaats van bescherming, complete zegens, verheuging en aanbidding.
Degenen die voor hun behoudenis strijden, visualiseren deze beloning elke dag.
De Heilige Stad van de Tempel, met zijn gouden uitstraling, deelt zijn glorie met de Universele Kerk. Wanneer iemand niet in staat is om af te reizen naar Jeruzalem, dan komen de stenen van Israël naar hem toe.
Vandaag de dag kunnen wij ons ook verwonderen, aangezien een deel van de geliefde stad in São Paulo, Brazilië, te vinden is in de oude buurt van Bras: De Tempel van Salomo.
Duizenden zullen van over de gehele wereld komen en Eén God zal daar aanbeden worden. En wij zijn uitverkoren om Zijn verblijfplaats te bouwen. Hij Zelf koos deze plaats om Zijn Naam te vestigen. Wij zijn bevoorrecht om de generatie te mogen zijn die het Huis van onze God heeft gebouwd.
De Heilige Geest is met ons en heeft elk detail van deze constructie, die snel ten einde zal komen, begeleid.
Bent u voorbereid op de grote dag?
Met dank aan: Núbia Siqueira