Post Image

LOGO

Kleding van de leugen

De situatie van Jakob schetst de situatie van vele christenen wereldwijd. Hij presenteerde aan zijn vader de JACHT (HET OFFER) VAN DE LEUGEN, toen hij zonder enige moeite een geit offerde om eten te kunnen bieden aan Isaak.

“Daarop zeide Isaak tot zijn zoon: Wat hebt gij het spoedig gevonden, mijn zoon! En hij zeide: Omdat de Here, uw God, mij deed slagen.” (Genesis 27:20)

Hij bekleedde zich met KLEDING (HET KARAKTER) VAN DE LEUGEN, toen hij de kleding van zijn broer aantrok.

“…Ook nam Rebekka de beste klederen van haar oudste zoon Esau, die bij haar in huis waren, en liet ze haar jongste zoon Jakob aantrekken.” (Genesis 27:15)

Hij ademde de GEUR VAN DE LEUGEN (ZONDE) in, toen hij naderbij kwam om zijn vader te kussen en bedriegen met de geur van de kleding van zijn broer.

“…Toen hij de geur van zijn klederen rook, zegende hij hem en zeide: Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld, dat de Here gezegend heeft.” (Genesis 27:27)

DE JACHT (HET OFFER) VAN DE LEUGEN

Zo zijn veel mensen die het aanbieden:

“…gij brengt minderwaardige offerspijze op mijn altaar. En… gij zegt: Des Heren tafel, zij is verachtelijk.” (Maleachi 1:7)

Ze zeggen dat ze “op het Altaar doen” wat God heeft gezegd, maar dit wordt niet in de resultaten van hun levens gezien. Maar er bestaan ook de “Zacheus’” die door hun offer de gezegende bevestiging van onze Heer veroorzaakte:

“… Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is.” (Lucas 19:9)

DE KLEDING (HET KARAKTER) VAN DE LEUGEN

Jakob heeft een hoge prijs betaald door onder zijn kleding een sluw karakter te hebben gedragen. Gedurende jaren leefde hij gekweld door de angst. Hij wist dat hij een grote fout had begaan tegenover zijn vader, door sluw te handelen. Deze zonde achtervolgde hem dag en nacht en zo is het met de persoon die een schuld bij de duivel heeft, die zijn christelijke kleding draagt, maar daaronder bewust de zonde praktiseert. Deze mensen hebben geen vrede en zijn helaas verloren. Echter, er zijn degenen die het volgende deden:

“… zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel…” (Openbaring 7:14-15).

DE GEUR VAN DE LEUGEN

Er zijn mensen die er heel slecht aan toe zijn. Hun geestelijke lichaam wordt opgegeten door de zonde en hierdoor ademen ze de geur van kwaadaardigheid, bedrog, slechte ogen, verraad uit. Kortom, de geur van de dood. Maar er zijn degenen die de aroma van het leven, de parfum van Jezus uitademen. Dit wordt meteen opgemerkt door de mensen die in hun omgeving zijn, door hun gedrag dat vol is van vrees en eerbied voor de Heer.

Wat is de oplossing voor deze mensen?

De Vallei van Jabbok (het Altaar), totale en complete overgave van hun levens door middel van het offer zonder voorbehoud, alles voor alles. Naast de erkenning van de zonde, berouw, belijdenis en het verlaten van de zonde. Wat is het resultaat hiervan? ONTMOETING MET GOD, VERANDERING VAN IDENTITEIT, NIEUWE GEBOORTE. Dit was de oplossing van Jakob in de Vallei van Jabbok, waar hij in Israël werd getransformeerd.

God zegent jullie!

Met dank aan: Bisschop Sergio Corrêa

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*