Post Image

LOGO

Laat alles achter…

“Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham in alles gezegend.” (Genesis 24:1)

Er was niets meer of minder in het leven van Abraham. Hij was gezegend in ALLES!

Kunt u zich een oudere man, gezond, rijk, energiek en gelukkig voorstellen?

Oud zijn betekent voor velen synoniem voor onvermogen, verlating en fysieke kwetsbaarheid.
Isaak werd blind, Jacob werd ziek toen hij zeer oud was, maar er is geen verslag in de Bijbel van welke ziekte van Abraham dan ook. Integendeel, hij stierf op een gelukzalig oude dag (gelukzalig betekent blij zijn, gelukkig). Abraham was voorspoedig (Genesis 24:35). Abraham, zelfs oud, was nog steeds sterk (Genesis 25: 1-2).

Op dit moment zegt u: “Ik wil komen waar Abraham is gekomen!”

Als dit uw oprechte wens is, weet dan dat het allemaal begon toen Abraham besloot het gebod te gehoorzamen om alles achter te laten wat hem het meeste waard en dierbaar was en al zijn veiligheid.

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.” (Genesis 12:1)

Toen Abraham, bewogen door een uniek en uitsluitend GELOOF, zijn wereld en alles wat zijn leven vertegenwoordigde achter zich liet, begon hij in totale en volledige afhankelijkheid van God te leven en alles wat Zijn Koninkrijk vertegenwoordigt.

Als u wilt komen waar Abraham is gekomen, doe dan wat hij heeft gedaan, laat alles achter. Echt alles! Leugens, bedrog, kwaadaardigheid, allerlei soort zonden … En offer zoals hij heeft geofferd.

Met dank aan: Bisschop Gonçalves

Gerelateerde artikelen

One Response to Laat alles achter…

  1. Jennifer12 de Junho de 2019

    Amen alles voor alles geven om gezegend te zijn zoals Abraham

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*