Post Image

LOGO

Lege Handen

“…want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen.” Exodus 23:15 (Herziene statenvertaling)

“…maar men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen.” Exodus 23:15 (NBG’51)

“…Op dat feest moest iedereen Mij een offer brengen.” Exodus 23:15 (HTB)

De drie heilige teksten verwijzen naar verschillende versies met een unieke boodschap. Let op het Goddelijk bevel: niemand verschijnt met lege handen voor Hem.

Waarom vereist de Allerhoogste God dat elke persoon die Zijn Altaar benaderd (dat Hem vertegenwoordigt) in zijn handen een materieel offerande heeft, als Hij Geest is?

Dit is simpel uit te leggen. Het is moeilijk te begrijpen…

Moeilijk, omdat het intelligente geloof wordt vereist; het geloof dat denkt.

Wat voor offerande er ook in het verleden aan God werd gepresenteerd, typeerde dit Zijn Offerande aan de wereld (zie Johannes 3:16). Zijn Heilige Offerande aan de wereld was Zijn Enige Middel om tot de mensheid te komen.

Na de eerste zonde, werd de mens onrein en onrechtvaardig. Hoe kon de Heilig der Heiligen communiceren met het onreinste van Zijn schepping? Onmogelijk. Alleen door Zijn Offerande van Zijn Heilige Zoon Jezus Christus werd het mogelijk om EEN weg te maken, zodat degenen die vies waren tot de Heilig der Heiligen konden komen.

Wanneer de God van Abraham, Isaak en Israël vereist dat iedereen in zijn handen een offerande heeft om tot Hem te komen, is dit zodat er een besef is dat die offerande, de Offerande (Jezus Christus) symboliseert die Hij, De Allerhoogste God aan de wereld heeft gegeven.

Hoe kan hij accepteren dat wij met lege handen voor Hem komen, als Zijn Offerande om tot ons te komen Perfect was?

Telkens wanneer we Hem aanroepen in gebed, dragen we en belijden we met onze lippen de Naam van de Here Jezus Christus, dat gekenmerkt wordt door het offer in onze handen.

Lege handen betekent een hart dat leeg is van de Here Jezus Christus.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*