Post Image

LOGO

Luister naar wat de Geest tot…

Luister naar wat de Geest tot de christenen zegt

“Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.” (Efeze 6:11-13)

God de Vader wist van de behoefte van Zijn Zoon om bekleed te zijn met Zijn wapenrusting om Zijn missie te volbrengen. En Hij deed het in Zijn doop in de wateren van de rivier de Jordaan.

Net als God de Vader, wist God de Zoon ook van de noodzaak van de discipelen om gekleed te worden met Zijn Wapenrusting om hun missie te vervullen in de prediking van Zijn Woord. En Hij deed het op Pinksterdag.

Vanaf dat moment bekleedden alle ware volgelingen van de Here Jezus zich met de Hele Wapenrusting van God om alle strijd te overwinnen die ze tegen de hel tegemoet zouden gaan. Ze waren tenslotte vrij van de heerschappij van satan en wisten dat hij de hel zou proberen te gebruiken om hen uit het Koninkrijk van God terug te trekken naar het koninkrijk der duisternis.

In die tijd probeerden de discipelen met al hun kracht om zich te bekleden met de HELE Wapenrusting van God – de Heilige Geest. Hoofddoel: stevig staan tegen de valstrikken van de duivel.

Het is God die gebiedt: Bekleed u met geheel Mijn Wapenrusting.

Zich bekleden betekent zich bedekken. God de Vader wil dat al Zijn kinderen zichzelf bedekken met GEHEEL Zijn Wapenrusting. Het is geen suggestie, het is een bevel. Bekleed u met de HELE Wapenrusting van God.

Waarom is de verantwoordelijkheid om zich te bekleden van ons in plaats van de Zijne, aangezien dat de hele Wapenrusting van Hem is en volgens de natuurlijke orde, alleen Hij de autoriteit heeft om ons te bekleden?

Verderop, nogmaals, dringt Hij aan op het gebod: Neem daarom de HELE wapenrusting van God aan. Nemen betekent iemand of iets te grijpen. De Heilige Geest herhaalt Zijn gebod en gebiedt ons om GEHEEL Zijn Wapenrusting aan te nemen.

Opnieuw komt de vraag: Waarom beveelt de Heilige Geest ons om Iets van Hem te nemen?

Deze vragen hebben hetzelfde antwoord. Zodat de discipel bekleed wordt en de GEHELE goddelijke wapenrusting in bezit neemt, moet hij zijn geloof manifesteren. Geloof dat gepaard gaat met offer. Offer dat voor 100% bewijst dat hij bereid is om Die belofte in bezit te nemen.

Het offer van het geloof toont de wil.

Ik betwijfel of de wapenrusting van God uit de hemel zal komen als regen!

Ik betwijfel of God de persoon met GEHEEL Zijn wapenrusting zal bedekken alleen omdat ze zegt dat ze een christen is, dat ze trouw is in de kerk of zoiets!

Nee! Duizend keer, nee!

Alle Beloftes van God zijn onderworpen aan voorwaarden.

Lees hoofdstuk 28 van Deuteronomium, waarin God Zijn zegeningen bepaalt aan het offer van gehoorzaamheid.

Overpeins in deze tekst:

“De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.” (2 Kronieken 15:12)

Er is geen andere mogelijkheid, niemand kan zijn eigen regels opleggen aan wat de Heer heeft bepaald.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*