Post Image

LOGO

Met geheel mijn hart, NEE!

De verbanning van Adam en Eva uit het paradijs was niet definitief. Maar, het terugkeren van de aanwezigheid van de Here God zou afhankelijk zijn van de handelingen die de oprechte bereidwilligheid van hun wil zou bewijzen.

Het was de mens die uit eigen vrije wil de aanwezigheid van God verliet.

Om terug te keren naar de oorspronkelijke staat en genieten van de aanwezigheid van de Allerhoogste, dient dit bewezen te worden met handelingen.

Handelingen die deze wil tonen, niet alleen met het gehele hart, maar:

“…met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” (Marcus 12:30)

Geheel het hart, geheel de ziel, geheel het verstand en geheel uw kracht, laat geen ruimte over voor niets en niemand anders.

“Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” (Mattheüs 10:37-39)

Met andere woorden:

Wie zich meer aan zijn vader of moeder toewijdt dan aan de Here Jezus, is Hem niet waard.

Wie zich meer aan zijn zoon of dochter hecht dan aan de Here Jezus, is Hem niet waard.

Wie zijn geloof en de bijbehorende beproevingen niet aanneemt, is de Here Jezus niet waard.

Wie zijn leven probeert te redden met eigen kracht, zal het verliezen.

Iedereen die zijn leven verliest vanwege zijn trouwheid aan, en volharding in de Here Jezus, zal het winnen.

Dit woord is een aanvulling op het vorige woord en het laat de geringste twijfels niet toe.

Het is alles of niets!
Het is ja ja; nee, nee!

Het is duidelijk dat zo’n bovennatuurlijke inspanning veel meer is dan slechts een verlangen, het vereist het offeren van uw eigen leven.
Voor degenen die in Zijn aanwezigheid willen blijven, dient het offer dagelijks te zijn.

Het is het leven op het Altaar…

Met dank aan: Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*