img_preso-706x410Er was eens een stad waar de wetten erg hard waren. Als iemand daar een misdaad beging, dan zou die persoon, behalve het feit dat hij voor die misdaad zou boeten, ook de initialen van de misdaad die hij beging op zijn voorhoofd gemarkeerd hebben. Zo zou iedereen weten wat voor misdaad hij had begaan.
Twee broers die beschuldigd werden van moorden en gokschulden kregen de initialen MG (Moordenaar en Gokker) op hun voorhoofd gemarkeerd.
Na de vrijlating werd één van de broers het zat om werk te zoeken en telkens afgewezen te worden door de mensen die met minachting naar zijn fouten uit het verleden keken. Hij zei: “Het maakt niet uit wat ik doe, iedereen ziet mij alleen als een moordenaar en iemand die hoge schulden maakte met gokken; nou, dan zal ik zo leven ook!”
Zodoende ging hij heen en ging door met doen wat verkeerd was.
De andere broer ging, vol berouw van wat hij had gedaan, door met zijn reis, confronteerde de obstakels en deed zijn uiterste moeite om te doen wat correct was. Hij leerde een vrouw van God kennen, begon naar de kerk te gaan en bekeerde zich.
Na een tijd vroeg een kleine jongen, die verwonderd was vanwege de initialen op het voorhoofd van die man, aan zijn grootvader:
– Opa, wat betekenen de initialen MG op het voorhoofd van deze meneer?
Zijn grootvader krabde zijn hoofd en beantwoordde zijn kleinzoon:
– Ik kan het me niet goed herinneren, maar ik geloof dat het staat voor ‘Man van God’, omdat zijn gedrag voorbeeldig en godvrezend is.
Moraal van het verhaal: Het maakt niet uit welk “merk” men op uw voorhoofd heeft geplaatst vanwege iets dat u in het verleden heeft gedaan, u kunt het in iets speciaal veranderen. Alles hangt af van uw houding ten opzichte van die situatie.
Met dank aan: Pastor Marcelo Silva