Post Image

LOGO

Naar welke stem bent u…

Naar welke stem bent u aan het luisteren?

Abraham had alles: land, familieleden en het huis van zijn vader. Hij had echter nog geen kind verwekt.

Ik kan me een stem in Abraham voorstellen die niemand kon horen, alleen hij en God, die praatte over het gebrek aan kinderen. Ik betwijfel of hij klaagde, mompelde, met wie dan ook! Maar zeker, op bepaalde momenten, schreeuwde de stem van de opstand: “Waarom ben ik niet vruchtbaar?!”

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.” (Genesis 12:1-2)

God hoorde die stem in Abraham en sprak tot hem. Abraham sloot zich aan bij die stem, liet het niet los en liet alles achter. Hij ging tot het einde van zijn leven met die stem waarmee hij zich had verenigd. Als gevolg hiervan bereikte hij het ouderdom met alles wat God had gezegd dat Hij in zijn leven zou doen.

Wanneer iemand het geloof van Abraham heeft en er is iets onvruchtbaar in zijn leven, hoewel niemand het weet, is er een stem in hem die schreeuwt, een kreet die niemand hoort of begrijpt. En wanneer God praat, laat hij alles achter, luistert naar niemand en gaat. De persoon verenigt zich tot het einde met de stem van het Altaar!

Hoe kunt u het geloof van Abraham hebben en een onvruchtbaar leven accepteren?
Hoe kunt u het geloof van Abraham hebben en niet in opstand komen tegen de nederlaag?
Hoe kunt u het geloof van Abraham hebben en verenigd zijn met de stem van twijfel, angst, besluiteloosheid, kwaadaardigheid?
Hoe kunt u het geloof van Abraham hebben en niet de plaats “land” verlaten?

Met welke stem bent u verenigd?

Met dank aan: Bisschop Gonçalves

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*