Post Image

LOGO

Onderpand van de Geest

Het is een gangbare praktijk in de samenlevingen om eigen vermogen als betalingsgarantie te gebruiken. Het gebeurde al ten tijde van Paulus, die, geleid door de Heilige Geest, gebruik maakte van deze gewoonte om de christenen in Efeze bewust te maken van hun veelbelovende en eeuwige toekomst.

“… nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” (Efeze 1:13-14)

In een eenvoudiger taal kunnen we lezen:

... na het horen van de evangelieboodschap geloofden jullie in de Here Jezus, jullie werden gered en verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest is het Zegel van Garantie van onze Behoudenis tot de dag van de verlossing van Zijn eigendom tot lof van Zijn glorie.

Natuurlijk heeft de tekst geen betrekking op neppe- of vleselijke christenen. Maar alleen voor hen die uit de Geest zijn geboren.

Het is buitengewoon heerlijk om in het geloof te leven dat het offeren van de wil van het vlees, ter wille van de Here Jezus, omdat dit onmiddellijke compensatie heeft.

We zagen Jezus niet, we voelden Hem niet, we raakten Hem niet aan, we zagen de Hemel of engelen niet, niets …

Alles wat we hebben als garantie van het eeuwige, is een intieme overtuiging.

Dit soort zekerheid was al door Jezus geprofeteerd toen Hij zei:

“Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; 1 Petr. 1:8zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.” (Johannes 20:29)

Daarom, als Gods Persoonlijke Schat, hebben degenen die uit de Geest zijn geboren Dit Zegel van Garantie. Zolang ze in deze wereld in bruikleen zijn voor Zijn dienst om anderen te winnen, hebben ze de Heilige Geest van belofte die getuigt in hun geest de verlossing over de terugkeer van de Here Jezus.

Ze zijn eigendommen van Zijn glorie.

  • Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*