Post Image

LOGO

Onwetendheid of complete…

Onwetendheid of complete dwaasheid?

“God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aarde is verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in de glans van de andere ster” (1 Korinthiërs 15:38:41).

Elke Goddelijke schepping werd met perfectie gemaakt.

Alles was perfect, tot het moment dat de menselijke schepping ongehoorzaam werd aan het Woord van God.

Hierdoor keerde het natuur tegen de mens en was alles wat perfect was, vanaf dat moment niet meer perfect.

De corrupte verstand van de mens ontwikkelde het planeet en besmette de gehele schepping.

Echter, ongeacht de corruptie van de mensheid, blijven de Vaste Natuurwetten die in de schepping werden gevormd, onveranderd.

Oftewel, het paren tussen de dieren zou macht hebben om andere dieren, afhankelijk van hun soort, voort te brengen. De zaden zouden volgens de vaste wetten van zaaien vermenigvuldigen.

In de seksuele relaties tussen man en vrouw, is er volgens de Vaste Wetten van de Natuur een grote kans om andere schepsels voort te brengen, onafhankelijk van de wil van God.

Als een vrouw of man een relatie buiten het heilig huwelijk of een buitenechtelijke relatie heeft en een kind geboren wordt, is dit kind de wil van God zijn? Is dit kind een geschenk van God? Of is het slechts een vrucht van de Vaste Wet van de Natuur?

Zouden kinderen die voortkomen uit prostitutie, overspel, resultaat van drugsgebruik, alcohol, verlangens van het vlees, pedofilie, incest enz. enige goedkeuring of interferentie van God hebben? Of zijn het de vruchten van de Vaste Wetten van de Natuur?

Volgens de Vaste Wetten van de Natuur, zal wat er ook gezaaid wordt, worden geoogst, of God het nou wilt of niet.

Als de zaad slecht en corrupt is, zal de vrucht met zekerheid ook slecht en corrupt zijn, of God het nou wilt of niet.

De menselijke schepping ontving een zaad, de aarde, kracht, talent en een verantwoordelijke bewustzijn. Maar het zijn de Vaste Wetten van de Natuur die de handelingen zal overwegen of bestraffen.

Dus, de Here God de schuld geven van de tegenslagen van het leven, is op z’n minst gezegd onwetendheid of complete dwaasheid.

“Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7).

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*