vakantieWij hebben de afgelopen dagen, in de UKGR, over de gelijkenis van de talenten gesproken (zie Matteüs 25:14-30).
Na één van de diensten kwam iemand met mij praten en stelde een interessante vraag. Ik dacht erover na dat meerdere mensen misschien dezelfde vraag konden hebben. Daarom vind ik het belangrijk om die vraag goed te beantwoorden.
De dienaar die één talent ontving, werd afgekeurd door zijn heer, die het talent van hem wegnam en hem in de duisternis wierp.
De vraag die mij gesteld werd, was de volgende: “Waarom werd die dienaar afgekeurd? – Als wij het verhaal lezen, kunnen wij ook concluderen dat hij, op een bepaalde manier, voor het bezit van zijn heer zorgde. Hij begroef het talent, zodat niemand het kon stelen en het, tot de terugkomst van zijn heer, intact kon blijven…”
In feite kunnen wij, vanuit dit oogpunt, de reactie van de heer als onrechtvaardig beschouwen.
Het punt echter is dat die manier van denken niet realistisch is.
Denk met mij mee: wie was de man die het talent ontving? Een dienaar, toch?
Wat doet een dienaar? Hij dient.
Het enige dat aan die dienaar toevertrouwd werd, was één talent. En wat deed hij daarmee? Hij begroef het en liet het daar liggen, de hele tijd dat zijn heer in het buitenland was.
Wat deed de dienaar in de tussentijd? Ging hij ook op vakantie?
Zeer waarschijnlijk deed hij niets. Net zoals een werknemer die alleen maar werkt als zijn baas aanwezig is.
Begrijpt u zijn fout?
Wat heeft God aan ons toevertrouwd? Als wij dat aan een kant leggen, omdat wij “op vakantie” gaan of omdat wij het te druk hebben, terwijl wij wél voor ons eigen leven kunnen zorgen, dan maken wij precies dezelfde fout van die “dienaar”.
Denk hier over na.
Bisschop Rui Silva
Bezoek ook mijn blog op: bpruisilva.nl