Palmzondag_01Palmzondag heeft betrekking op de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, die in de week vóór Zijn dood en opstanding plaatsvond.
De Bijbel toont dat de menigte Jezus ontving door een weg te maken, die bedekt was met palmtakken en hun eigen kleding. Iedereen was enthousiast om die geweldige Man daar te hebben, in hun nabijheid, in hun eigen land en en vanwege het feit dat ze in Zijn Aanwezigheid konden komen.
Voor de Christenen over de gehele wereld, bestaat deze geest nog steeds. In feite, zullen we op deze zondag, 24 maart, Palmzondag vieren en iedereen die de Here Jezus wilt tonen hoe belangrijk Hij is in hun leven, wordt uitgenodigd om, geestelijk gesproken, voor Hem hun kleren neer te leggen, oftewel, om zijn eigen leven als een speciale offerande voor Hem te presenteren. Hoever zou u gaan om de Here Jezus te hebben in uw hart?
Verenig u dus met ons en ontdek deze zondag de ware betekenis van Palmzondag voor uw leven! Op deze dag zullen we onszelf ook voorbereiden voor de start van de 21 dagen Vasten voor het Belangrijkste. Een periode die heel erg belangrijk is voor degene die in de hoogtepunt van deze vasten ernaar verlangt om het Belangrijkste te hebben in zijn leven, de Heilige Geest!
Zondag 24 maart om 10u
In alle UKGR Centra