Post Image

LOGO

Pinksteren

“En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken” (Handelingen 2:1-4).

Pinksteren was één van de drie belangrijkste en jaarlijkse feesten van de joden. Het werd 50 dagen na Pasen gevierd. Het doel hiervan was God bedanken en loven voor het ontvangen van de Wet op de berg Sinaï, en voor de graangewassen. Tevens werden de eerstelingen, of de eerste vruchten van het land, tijdens dit feest aan Hem gepresenteerd.

Het was precies deze periode die de Allerhoogste uitkoos om Zijn belofte van de uitstorting van de Heilige Geest te vervullen. Vanaf die datum, begon een nieuwe fase van geloof en geestelijke opwekking de wereld te revolutioneren, door middel van degenen die geloofden en vol waren van de Geest. (Lees meer over dit feest en de reden dat God het heeft gekozen om Zijn Geest te sturen, in het boek van Leviticus 23:15, uit de ACF bijbel met mijn commentaren van geloof).

De doop met de Heilige Geest maakt een ieder van de gekozenen in staat om intense uitdagingen te confronteren, onder anderen, vernederingen, spotternijen, gevangenschap, stenigingen en slechte behandelingen vanwege de Naam van de Here Jezus. Zij konden alleen standvastig blijven, doordat ze de Heilige Geest, de Geest van geloof ontvingen, dat aan hun gegeven werd.

Elke persoon die verzegeld is met de Heilige Geest, onderwerpt zich aan de Goddelijke wil en wordt een instrument van de Heer op deze wereld. De Geest van God bereidt de persoon voor en stelt hem in staat op Zijn Werk te doen met gaven en talenten. Ook ontvangt de persoon macht om de eigen wil te weerstaan en de wereld te overwinnen.

Deze zondag zullen we het feest van Pinksteren vieren in alle Universele Kerken van Gods Rijk.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*