rijkeMeteen nadat de Here Jezus zei: “Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan” vroeg een rijke man Hem: “…Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” (Lucas 18:17-18).
Ongetwijfeld had deze man een leegte in zijn hart. Ondanks al zijn rijkdom, toch had zijn leven geen doel. Daarop kwam het Woord van de Here Jezus: “Gij kent de geboden: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder”, kortom bewaar en praktiseer de geboden. De jongeman zei dat hij dat alles al deed, desondanks ontbrak er iets in zijn leven.
Veel mensen gaan door precies dezelfde situatie heen. Misschien zijn zij niet rijk, maar zij hebben ook het Woord van God gehoord, leiden een leven waarbij zij vaak naar de kerk gaan en toch ontbreekt er iets.
De Here Jezus had die jongeman lief en zei tegen hem: “Nog één ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen…”
Oftewel, het baatte niets om iets meer tegen die man te zeggen, zoals er vandaag de dag ook veel mensen zijn die al alles hebben gehoord dat zij moeten horen.
De Here Jezus beval die man om te offeren. Nu waren het niet allen maar woorden, hij moest handelen, hij werd geroepen om een beslissing te ondernemen. In zijn geval echter sprak de angst luider en de openbaring die Jezus gaf werd veracht. Hij had ongetwijfeld niet iets zo hards verwacht, maar hij wilde wel over meningen discussiëren, zoals het ook vandaag onder de christenen gebeurt, christenen die en eerlijk leven leiden, de kerk niet verlaten, maar hun leven is een beeld van mislukkingen. En in hun binnenste is er een vraag die schreeuwt: Wat moet ik doen?
De rijke jongeman ging verdrietig weg, omdat hij veel bezittingen had, maar hij verloor de gelegenheid om een behouden man te worden en veel meer te ontvangen dan wat hij zou offeren. Maar aan de discipelen die bezorgd werden, omdat zij alles hadden achtergelaten, zei Jezus het volgende:
“En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven” (Matteüs 19:29).
11 mei is de dag voor degenen die een beslissing willen.
Wij zullen geen tijd verspillen. Of God is waar of Hij is niet waar!
Bij het offer is er geen ruimte om over meningen te discussiëren.
Wie de Profetie ontvangt en gehoorzaamt, ontvangt de Openbaring van God.
Met dank aan: bisschop Gonçalves
Aanstaande zondag zal, om 10u, in alle UKGR Centra de Profetie van God worden uitgesproken door Mannen van God.
Als u het Woord van God in uw leven vervuld wilt zien worden en wilt genieten van Zijn Beloftes, dan kunt u deze dienst niet missen.
Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR Centrum bij u in de buurt te vinden.