Wanneer we spreken over de School van het Geloof, hebben we indirect te maken met de Liefde, want hoe kan men het ware geloof scheiden van de ware liefde?    terapia11_1
Meer dan een behandeling om de problemen in het liefdesleven op te lossen, is de LiefdesTherapie een vak over hoe men een familie kan opbouwen.
Het gezin is het fundament van de samenleving.
Ik BETWIJFEL, met alle letters, dat er iemand op deze wereld is, die trouwde en al de juiste ervaringen voor het huwelijk had! En als zij misschien dachten dat voorgaande huwelijken als afdoende ervaring dienden, kijk dan of ze in hun nieuwe huwelijk niet alsnog problemen hebben…
Want elk huwelijk is een andere ervaring dan de vorige. Elk hoofd is anders dan de andere en daarom is het uiterst moeilijk om ze te combineren. Tenzij het geloof de basis is.
Twee personen houden van elkaar en trouwen. Alleen, draagt een ieder trauma’s en persoonlijke problemen met zich mee die zij hebben meegemaakt in hun ouderlijk huis. Wie garandeert dat de problemen van beiden niet aan elkaar worden toegevoegd en zodoende de zware lasten verzwaren op “één vlees”?
Het doel van de LiefdesTherapie is om de te leren leven met de liefde gebaseerd op het geloof. Daarom dienen wij over het enorme verschil tussen de WARE LIEFDE en de valse liefde te leren; het WARE GELOOF en het valse geloof. Het verschil tussen de intelligente liefde en de emotionele liefde; intelligente geloof en het emotionele geloof.
Terwijl de intelligente liefde Goddelijk en eeuwig is, is de sentimentele liefde vluchtig, vulgair en verraderlijk. Ware liefde ontwikkelt door de kracht van het intelligente geloof. Ware liefde is als een boom, geplant in de rivier van het leven. Het brengt families, volken en naties voort; de takken zullen worden gevestigd op basis van generatie tot generatie; haar vruchten, brengen andere vruchten voort, die de hoofdwortel volgen.
Het is niet voor niets dat de Geest bevestigt:
“Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER” (Spreuken 18:22).
In de LiefdesTherapie wordt niet geleerd om alleen maar lief te hebben en geliefd te worden, maar er wordt ook geleerd hoe u uw kinderen leert om lief te hebben en de juiste persoon te kiezen om mee te trouwen. Er wordt geleerd om het huwelijk dag na dag te leven. Problemen qua jaloezie, wrijving in de familie, de schoonfamilie, kortom, u leert het gezin te beheren.
Wie denkt dat de LiefdesTherapie voor “gestranden” is, heeft niet gebruik gemaakt van het intelligente geloof. Wie naar de LiefdesTherapie komt om een huwelijk te kunnen regelen zal ook zijn tijd verspillen. Het kan zelfs mogelijk zijn, maar dit mag nooit het doel zijn.
De LiefdesTherapie is de universiteit waar gezinnen worden gevormd. God is familie. Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest.
De belangrijkste eerste stap voor de mens is de persoonlijke ervaring met de Geest van God, wanneer de persoon als een nieuw schepsel geboren wordt. De tweede stap is de oprichting van de familie, door middel van een sterk huwelijk, op basis van het ware geloof en de ware liefde.
De LiefdesTherapie is zo belangrijk dat ik hem GEZINSTHERAPIE zou noemen. Ik beschouw dit de Genesis van het leven van elke gelovige.
De Heer schiep eerst de man en uit hem de vrouw. Dat wil zeggen: voordat er een huwelijk tussen Adam en Eva ontstond, werden ze geschapen. Alle christenen dienen te weten dat, voordat ze trouwen, ze zeker moeten zijn van de geboorte uit de Geest van God (Gods schepping), zodat ze daarna kunnen trouwen. Als iedereen het zo deed, zou dit rampen in het liefdesleven voorkomen.
Bisschop Edir Macedo