medo-1-706x410Dat de Schaduw van de Allerhoogste uw leven VANDAAG EN ALTIJD zal begeleiden!
De tip van vandaag is voor de slachtoffers van angst. Angst voor werkloosheid, scheiding, eenzaamheid, ziekte, kortom, angsten en nog meer angsten.
Om deze gevoelens van de hel te weerstaan, biedt de Heilige Bijbel de volgende uitdrukking 366 keer: “VREES NIET”. Oftewel, voor iedere dag van het jaar is er het Goddelijke advies om geen gehoor te geven aan de aardse stem, maar aan de Stem die van Boven komt.
Nog iets: de Bijbel toont duidelijk dat God NOOIT WONDEREN VERRICHT ZONDER EEN MENSELIJKE SAMENWERKING.
De genezing van de blinde had aanroeping van de mens nodig;
De opwekking van Lazarus had de smeekbede van zijn zus nodig;
Voor de bevrijding uit Egypte was de aanroeping van de kinderen van Israël nodig, enz.
Trouwens, HIJ VERRICHT NOOIT WONDEREN TIJDENS DE GOEDE MOMENTEN IN HET LEVEN.
De blinde moest blind zijn om genezen te worden;
Lazarus moest dood zijn om opgewekt te worden;
Israël moest tot slaaf gemaakt zijn om bevrijd te worden…
Kijk daarom naar wat uw situatie is. In plaats van verdrukt te worden door de geest van angst, zult u ervan versteld staan dat, hoe erg uw behoefte ook is, het desondanks een GROTE GELEGENHEID IS ZODAT EEN GROOT WONDER KAN GEBEUREN!
Maar, wees bewust van het volgende:;
Zijn tussenkomst in uw leven HANGT AF VAN UW PARTNERSCHAP EN BEHOEFTE.
Blijf daar niet bedelen door gebed. Gebruik uw eigen Geloof, ga er erachteraan, zoals de blinde deed en de vervulling van Zijn Belofte EISTE VAN GOD!

“Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren” (Psalmen 119:71).

Bisschop Edir Macedo