Bijbelstudie

Share

Om geworteld te zijn in de aanwezigheid van God is het belangrijk om elke dag geestelijke versterking te zoeken.

Naar boodschappen van geloof luisteren die gebaseerd zijn op de Heilige Geschriften is een belangrijke manier om een sterk geestelijk leven te vormen.

Daarom dient u, die de behoudenis van uw ziel wilt ontvangen, elke woensdag deel te nemen aan de bijbelstudie.

De bijeenkomst is een gelegenheid die de kinderen van God hebben om een compleet leven te veroveren en, wat het meest belangrijkst is, om de verleidingen die het kwaad brengt met kracht te weerstaan.

Tijdens de diensten, worden er, behalve het zoeken van de Heilige Geest, gebeden van versterking opgezegd en counseling gegeven. Bent u moe van hulp zoeken bij mensen en teleurgesteld te worden? Ongelovig wat het geluk betreft? Zoekt u een manier om die leegte te vullen die maar niet weg wil gaan?

Dan is dit uw dienst! De verandering waarnaar u zo verlangt kan gevonden worden in de dichtstbijzijnde UKKG bij u in de buurt.

Neem samen met ons deel!

Woensdag om 19:00u (ook om 10u & 15u)
Dendermondsesteenweg 52 – Aalst Den
en in alle UKKG Centra in België

De Studie van de Openbaring

Share

De Studie van de Openbaring

 

De wereld bevindt zich in alle opzichten in een ellendige staat en we moeten ons bewust zijn van wat er momenteel gebeurt en wat er gaat komen. Alle tekenen zijn zichtbaar dat het einde der tijden nabij is, en we moeten voorbereid zijn.

Bepaalde beslissingen worden genomen door wereldleiders die misschien onbeduidend lijken, maar indirect verklaren dat de aarde zeker onbewoonbaar wordt. Talloze documentaires tonen ook de problemen waarmee de natuur wordt geconfronteerd, hoe deze verslechtert en hoe dit de mensheid in de nabije toekomst beïnvloedt.

Op zondag om 18 uur zult u de gebeurtenissen die nu gebeuren en die zullen komen beter begrijpen, terwijl we het laatste boek in de Bijbel bestuderen. De openbaring die aan Johannes werd onthuld, werd achtergelaten voor dienaren van God, zodat ze de profetie mogen kennen.

Mis deze studie, die uw ogen zal openen, niet. Vergeet uw bijbel niet met uw mee te nemen.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Vergeet dan niet uw plekje te reserveren.

De Universele Kerken zijn klaar om aanstaande zondag (13/12/2020) weer met de diensten te beginnen. Volgens de nieuwe regels bepaald door de autoriteiten. De diensten op (Zondag – Erediensten) om 8u, 9u, 10u en ook 12u – ( Maanddag tot en met vrijdag ) om 10u, 15u en ook 19:30u.
— Adres: Dendermondse Steenweg 52, 9300 Stad van Aalst —
Voor meer informatie 📞 of Whatsapp – 0486 54 73 57

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

AVOND VAN DE ONTMOETING

Share

UKGRSiteLtPutAlles begint met een eerste ontmoeting…

Mozes trof Sippora daar aan… Jakob ontmoette zijn geliefde Rachel daar… de dienaar van Abraham vond Rebekka daar…

De put heeft altijd een sterke symboliek gehad in het Woord van God. In feite was de put in het verleden een ontmoetingsplaats voor mensen, omdat het een plaats was waar men het essentieelste element voor de overleving kwam halen: water.

De Here Jezus trof ook de Samaritaanse vrouw aan bij de put, toen zij precies daar was om water te putten. Dus degene die naar de put komt is degene die dorst heeft. Het is zo simpel als dit: wanneer wij de noodzaak voor iets voelen, dan handelen wij om datgene vervuld te zien worden!

De zoektocht naar het geluk wordt beschreven als een onophoudelijke zoektocht, zodoende zorgt het voor een onlesbare dorst naar de persoon die tot nog toe niet gevonden werd. Het was niet voor niets dat Christus Zich vergeleek met de Bron van het Water dat leidt tot het eeuwige leven. De put representeert de Here Jezus en het water representeert de Geest van de Liefde.

Het liefdesleven van een persoon kan zijn grootste bron van geluk zijn of de bron van zijn ongeluk en verdriet. Helaas is al gebleken dat veel mensen, met het verloop van de tijd, afweken van het geloof vanwege hun liefdesleven.

Accepteer nooit om niet gelukkig te zijn in uw liefdesleven! Zodat u gelukkig zult kunnen worden, zult u drinken van het Water van de Put van de Tempel van Salomo. Uw dorst naar de Liefde, om geliefd te worden en gelukkig te zijn in uw huwelijk zal gelest worden.

Mis deze unieke gelegenheid niet. Deze ontmoeting zal uw leven niet alleen maar markeren maar ook transformeren.

“En hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput, tegen de avond, de tijd, dat de vrouwen uitgaan om te putten. Toen zeide hij: Here, God van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer Abraham” (Genesis 24:11-12).

In de gaten gehouden worden

Share

“Indien u onderdrukking van de arme en beroving van recht en gerechtigheid in het gewest ziet, wees dan over dat verschijnsel niet verbijsterd. Want een hooggeplaatste let op een andere hooggeplaatste, en nog hoger geplaatsten letten op hén.” (Prediker 5:7)

Vaak doen degenen die aan de macht zijn alsof ze soeverein zijn, eigenaren van alles en iedereen, heren van rede en wet, denkend dat ze boven de wet en orde staan, of het nu politieke, religieuze, burgerlijke autoriteiten zijn of iemand die een functie van belang en relevantie binnen of buiten het werk van God heeft.

Handelend alsof hun woord wet is; ze weten niet of vergeten dat dat woord duidelijk zegt dat, hoewel ze hooggeplaatst zijn, er een hooggeplaatste is die op hen let.

Deze hooggeplaatste is de Heilige Geest, Die alles ziet, alles controleert en vooral de intentie van een ieder weegt …

Veel mensen die we kennen die een relevante positie in het werk van God bekleedden, handelden op een onrechtvaardige wijze, schonden het recht, gebruikten en misbruikten de autoriteit die ze hadden, dachten dat ze onaantastbaar waren, en vandaag de dag zijn ze gewoon verdwenen, in de straat van bitterheid …

Degene die groter is dan zij, lette op hen. We zullen altijd in de gaten worden gehouden door de Heilige Geest, en hoe meer autoriteit en verantwoordelijkheid we hebben binnen Gods werk, hoe meer we moeten buigen en weten dat we in de gaten worden gehouden.

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…

  • Met dank aan: Ricardo de Souza

Vrede is een Persoon

Share

 

Velen jagen twee dingen na, namelijk: vrede en geluk, omdat men weet dat wanneer ze vrede gevonden hebben, ze gelukkig zullen zijn.

Ze zoeken het in therapeutische activiteiten, zoals: van de natuur genieten, naar muziek luisteren en mediteren. Er is niets verkeerds aan deze methodes het enige probleem is, dat de vrede die hiervan komt slechts tijdelijk is.

Vrede is niet bedoeld om maar voor een moment te ervaren. Het hoort een constante staat van een persoon te zijn. De reden waarom vele die niet vinden is omdat ze deze op verkeerde plekken zoeken. Ze moeten niet zoeken naar “wat”, maar naar “Wie”. Vrede is een Persoon. Jezus is vrede.

“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (Johannes 14:27)

Pas dan, wanneer u een ontmoeting gehad heeft met de Vredevorst, zal uw zoektocht over zijn. Dit is wat wij willen dat u ervaart op zondag 18 oktober tijdens de Tweede zondag van de Ontmoeting met de Vrede. Op deze dag krijgt u ook de gelegenheid om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Het is de beste manier om de Vredevorst in uw leven te verwelkomen, is het niet?

HET GELOOF EN HET OFFER (DEEL 3)

Share

Bds_appels

 

Wie zijn “vrijheid” niet wil opofferen, kan niet behouden worden.

Begrijp me goed, wij zijn vrij.

God heeft ons bevrijd van de geestelijke slavernij.

Dat betekent niet dat er geen regels bestaan en dat wij alles mogen doen.

Het is onmogelijk om te doen wat correct is, zolang wij onder de invloed van mensen leven, die niet van God zijn.

Als wij een vriendschap met ongelovigen willen hebben, zullen wij daardoor beïnvloed worden.

Misschien bent u nieuw in het geloof en daarom denkt u dat ik overdrijf of dat wij te radicaal zijn.

In feite, baseer ik me op meer dan 20 jaar ervaring, als pastor.

Ik heb ontelbare gevallen gezien van mensen die dachten dat deze manier van denken te radicaal was, totdat zij hun geloof verloren.

De meesten hebben hun geloof nooit meer kunnen herstellen.

De vrijheid die God aan ons gaf, dient gebruikt te worden om het goede te doen en niet het slechte.

Anders is die zogenaamde “vrijheid” een leugen.

Ik zeg: een leugen, omdat degene die de zonde begaat een slaaf is van de zonde.

En slaven zijn niet vrij…

Het geloof werkt zo.

U ontvangt wat u geeft.

Zij het goed of slecht.

 

 

De Studie van de Openbaring

Share

De Studie van de Openbaring

 

De wereld bevindt zich in alle opzichten in een ellendige staat en we moeten ons bewust zijn van wat er momenteel gebeurt en wat er gaat komen. Alle tekenen zijn zichtbaar dat het einde der tijden nabij is, en we moeten voorbereid zijn.

Bepaalde beslissingen worden genomen door wereldleiders die misschien onbeduidend lijken, maar indirect verklaren dat de aarde zeker onbewoonbaar wordt. Talloze documentaires tonen ook de problemen waarmee de natuur wordt geconfronteerd, hoe deze verslechtert en hoe dit de mensheid in de nabije toekomst beïnvloedt.

Op zondag om 18 uur zult u de gebeurtenissen die nu gebeuren en die zullen komen beter begrijpen, terwijl we het laatste boek in de Bijbel bestuderen. De openbaring die aan Johannes werd onthuld, werd achtergelaten voor dienaren van God, zodat ze de profetie mogen kennen.

Mis deze studie, die uw ogen zal openen, niet. Vergeet uw bijbel niet met uw mee te nemen.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Vergeet dan niet uw plekje te reserveren.

De Universele Kerken zijn klaar om aanstaande zondag (13/12/2020) weer met de diensten te beginnen. Volgens de nieuwe regels bepaald door de autoriteiten. De diensten op (Zondag – Erediensten) om 8u, 9u, 10u en ook 12u – ( Maanddag tot en met vrijdag ) om 10u, 15u en ook 19:30u.
— Adres: Dendermondse Steenweg 52, 9300 Stad van Aalst —
Voor meer informatie 📞 of Whatsapp – 0486 54 73 57

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Emoties, Emoties

Share

emotiesVeel vrouwen worden bedrogen door emoties en door wat ze voelen. Het is veel makkelijker voor ons als vrouwen om door emoties geleid te worden, omdat we gevoeliger zijn. Hierdoor gaan veel vrouwen het verkeerde pad op.

Hier volgen een paar voorbeelden:

U ziet of ontmoet een persoon voor het eerst en denkt meteen: “Ik ben verliefd”! Hoe kunt u “verliefd” zijn op iemand die u net hebt ontmoet? Hoe kunt u “verliefd” zijn op iemand van wie u niks af weet? Helaas denken velen dat ze dat wel doen.

U weet dat die persoon niet juist voor u is, maar omdat uw hart (emotie) luider spreekt dan uw geest (verstand), komt u in een slechte relatie terecht waar u uiteindelijk spijt van krijgt.

U keek naar een romantische film, werd bewogen door wat u zag en wilde iemand vinden die op die personage van die film leek. Nogmaals, emoties. Laten we realistisch zijn, u zult niet zo’n persoon vinden. (Die acteur is in werkelijkheid niet zo…)

Velen zijn wanhopig om iemand te vinden of bang om alleen te blijven en worden daardoor “verliefd” op de eerste persoon die ze zien. Maak deze fout niet. U moet de persoon waarin u geïnteresseerd bent heel goed analyseren. Leer hem kennen, wat zijn zijn interesses, ideeën, overtuigingen, etc., en boven alles, zijn geloof in God.

Het is niet alleen in uw liefdesleven, maar ook in uw dagelijkse beslissingen die u moet nemen. Hoe zult u reageren, wat zult u zeggen, wat zult u doen etc.

Mijn lieve vriendin, wordt niet bedrogen door wat u voelt. Emoties leiden ons alleen maar naar het verkeerde pad. De ware liefde wordt niet gekend door gevoelens of emoties, maar door acties, door wat de person doet, hoe de persoon is en de manier waarop zij handelt.

Let goed op!

Thelma Silva

Volg me op twitter: thelmalsilva

De 21 Dagen Vasten van Daniël

Share

De 21 Dagen Vasten van Daniël

Gebruik deze tijd om uw gedachten te detoxen en uw geest te voeden.

Er is bewijs van de invloed die social media in het algemeen heeft, op mensen. Voornamelijk het internet, beïnvloed het gedrag en de gewoontes doormiddel van sociale netwerken.

Het internet heeft, ongetwijfeld, ontelbare voordelen tot de mensen gebracht. Maar zijn misbruik en overgebruik heeft naar fysieke, psychische en zelfs relatieproblemen geleid.

Sommige experten geloof dat het overmatig gebruik van technologie, de mens meer gestrest, impulsiever en vergeetachtiger maken.

Met andere woorden, er is geen twijfel dat we makkelijk beïnvloed worden door de inhoud die we consumeren, hetzij door het internet of andere dingen, zoals de krant, tijdschriften en de televisie met al die reclames, films, dramaseries en meer.

Daarom is het belangrijk om selectief te zijn met de inhoud die we consumeren, omdat het onze gedachten besmet en onze focus weghaalt van wat er werkelijk toedoet.

Wat is de Vasten van Daniël?

De Vasten van Daniël is gebaseerd op een gebeurtenis die beschreven word in hoofdstuk 10 van het boek van Daniël. Hier vastte hij gedurende 21 dagen om gunst, wijsheid en kennis in God te vinden.

Gedurende deze 21 dagen isoleren we ons en vermijden we seculiere informatie, sport, plezier en amusement; dat wil zeggen, alles wat onze focus van God af zal leiden. Het is moeilijk omdat mensen normaal gesproken goed geïnformeerd willen worden. Maar gedurende deze 21 dagen zullen ze afstand nemen van de informatie van deze wereld en alleen worden geïnformeerd over de dingen die gebeuren in het Koninkrijk van God.

Tegenwoordig is er tussen de lijst met dingen die onze relatie met God in de weg staan, altijd afleiding aanwezig, en ze komen voor in alle vormen van amusement en wereldlijke informatie die ons constant bombarderen. De Here Jezus zei: “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen!” (Matteüs 13:9). Dat is precies waar de vasten van Daniël voor is – om onze oren te openen voor de Stem van God.

10 Voordelen van de Vasten van Daniel:

1) Het helpt u om rustiger te slapen.

2) Het vermindert angst.

3) Het helpt u om intiemer met God te zijn

4) Het vergroot uw geloof.

5) Het geeft u innerlijke rust.

6) Het verbetert uw concentratievermogen.

7) Het vergroot uw geestelijke visie.

8) Het verbreedt uw begrip.

9) Het helpt u om uw angsten en zorgen te bestrijden.

10) Het helpt u om de Heilige Geest te ontvangen.

Wat dien ik te doen?

Gedurende deze tijd dient u dagelijks over het Woord van God te mediteren en te investeren in dingen die uw geloof bevoordelen.

Grijp deze kans om u te verdiepen in de dingen die uw ziel opbouwen, zonder de afleidingen van de wereld. U kunt exclusieve content bekijken op UniverVideo.com, een platform met christelijke video’s, animaties, films, documentaires.

U kunt ook onze sociale platforms, blogs en de berichten volgen die we op onze website, universelekerk.be, plaatsen.

De Universele Kerken zijn klaar om aanstaande zondag (13/12/2020)
weer met de diensten te beginnen. Volgens de nieuwe regels bepaald door de autoriteiten.
De diensten op (Zondag – Erediensten) om 8u, 9u, 10u en ook 12u –
( Maanddag tot en met vrijdag ) om 10u, 15u en ook 19:30u.
— Adres: Dendermondse Steenweg 52, 9300 Stad van Aalst —
Voor meer informatie 📞 of Whatsapp – 0486 54 73 57

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Tocht van Geloof – Dag 7

Share

Voor alle informatie bel: 0486 54 73 57

Bestaat er een uitweg voor depressie?

Share

Bron: trimbos.nl

DE WEG OM UIT DE DUISTERNIS TE KOMEN

Er bestaan verschillende medicijnen om depressie tegen te gaan. Maar wat is depressie eigenlijk? Het is een ernstige stoornis waarbij sterke gevoelens van verdriet, frustratie, ontmoediging, angst, benauwdheid
en andere negatieve gevoelens worden ervaren waar men niet van bevrijd lijkt te kunnen worden.

IK GENIET NU TOTAAL VAN MIJN LEVEN
Ik had een heel slecht karakter. Ik was eigenwijs, agressief en onverschillig. Het boeide mij niet wat mensen zeiden of dachten. Vanwege mijn karakter liep de relatie die ik met de vader van mijn kinderen had ten einde.
Hierdoor raakte ik in een zware depressie. Ik had last van veel huilbuien, had nergens zin in, ging het huis niet uit en bleef alleen nog maar in bed liggen.
Door de bijeenkomsten in de UKKG ontving ik de kracht om tegen de negative gevoelens en sombere gedachten in te gaan.
Ik ben nu een ander persoon. Ik ben niet meer depressief, heb vrede en zit vol leven. Satia Snijders

IS ER EEN MANIER OM BEVRIJD TE WORDEN VAN DEPRESSIE?

Wij geloven van wel! Wanneer men de oorzaak van de depressie behandelt en niet alleen de symptomen. In het UKKG Centrum hebben veel mensen de uitweg kunnen vinden voor de bron van hun depressie. Door met iemand te praten, die met alle aandacht naar hen luistert, en hen toont hoe zij hun innerlijke kracht kunnen gebruiken.

GEEN DEPRESSIE, MAAR BLIJDSCHAP!
Toen ik 7 jaar was, werd ik misbruikt. Sindsdien werd mijn leven een hel. Ik had geen rust, kreeg een minderwaardigheidscomplex en kon ’s nachts moeilijk slapen. Daarnaast kreeg ik ook heftige onverdraaglijke hoofdpijnen. Ik werd depressief, zag het leven niet meer zitten en wilde sterven.
In het UKKG Centrum ontving ik gebed en begeleiding om bevrijd te worden van allerlei negativiteit in mijn binnenste. Ik leerde ook wat voor stappen ik zelf diende te ondernemen en ik heb dat ook gedaan. Vandaag de dag kan ik mezelf zijn, ben ik niet meer depressief, heb ik geen complex meer en die ondraaglijke hoofdpijnen heb ik ook niet meer. Sherida Piqué

Lijdt u, of een geliefde, aan depressie? Mis deze bijeenkomst dan niet.

ZONDAG 30 SEPTEMBER OM 9;30U

Dendermondse Steenweg – Aalst
en in alle UKKG Centra in België

Hij kwam voor…

Share

Wist u dat de Here Jezus niet naar deze wereld is gekomen om degenen die al behouden zijn te redden? Hij is gekomen om de verlorenen te redden!

Hij kwam niet voor de gezonde, maar kwam om de zieken te genezen.
Hij kwam niet voor degenen die denken dat ze een uitstekend leven hebben, maar Hij kwam voor de bedroefden, de zieken, de afgewezenen, de verlorenen, de depressieven.

De Here Jezus Zelf zei:

“…Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” (Markus 2:17)

Daarom kwam Jezus naar u toe, ongeacht uw geestelijke, emotionele of fysieke ziekte, ongeacht welk probleem dan ook!

Sommige mensen die in de zonde leven, denken zo: “Voor mij is er geen oplossing, ik verdien Gods aandacht niet.”
Integendeel! Als u aan het lijden bent, dan bent u de persoon voor wie Jezus is gekomen.

Jezus zei:

“Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.” (Johannes 7:37)

Het water dat Jezus aanbiedt is Zijn Geest!
Om de dorst van uw ziel te lessen, moet u de Heilige Geest ontvangen!

Heeft u zich ooit voorgesteld de Geest van de Here Jezus Christus in u te hebben?

U bent misschien een afgestudeerd persoon, vol diploma’s, maar als u dorst heeft naar leven, als u moe bent van deze droefheid en depressie, weet dan dat alléén de Heilige Geest u tot een nieuw persoon, een nieuw wezen kan maken.

Wie de Heilige Geest ontvangt, begint hier een nieuw leven te leiden met de Here Jezus.

De Geest van God geeft ons wijsheid, inzicht en conditie om de problemen onder ogen te zien, te overwinnen en in geloof te blijven!

Bisschop Edir Macedo

De 21 Dagen Vasten van Daniël

Share

Tussen 19 mei en 9 juni zullen we de Vasten van Daniël houden voor de opwekking door de Heilige Geest. De laatste dag van de Vasten zal op pinksterdag plaatsvinden met de uitstorting van de Heilige Geest, direct vanuit het Cenakel van Jeruzalem.
De televisie aan op maximale volume, computer ingelogd op Facebook, radio om u de selectie van favoriete liedjes te bieden…

Stel uzelf eens voor in een kamer met al dit achtergrondgeluid, en probeer een gesprek te hebben met uw beste vriend… het is moeilijk om uzelf te concentreren, is het niet?

Het leven is zo, het vereist periodes van concentratie, herinnering, terugtrekking van dat wat ons verblindt, ons dooft, onze geest verduistert en ons niet toestaat om te zien, horen of begrijpen wat belangrijk is!

En nu hebt u de televisie, radio en computer uitgeschakeld, wat een stilte. Perfect gericht op wat u doet, reflecteer met mij: wat is in feite belangrijker? De vrije tijd die deze wereld biedt… of de nutteloze informatie die we constant ontvangen, die ons verzadigt, maar snel weer leeg wordt?

En waar bevindt uw geest zich te midden van dit alles? In een notendop, “vergeten”, “ondervoed”, “verloren”… en dat allemaal omdat hij voortdurend op de achtergrond wordt gehouden, omdat de onmiddellijke zorg van de mens voor het lichaam en de ziel is, niet goed wetend waar de geest past.

Uw geest is de kern van wat u bent en kan alleen worden versterkt, gevoed en vernieuwd door de Geest van God en Zijn Woord.

De 21 dagen Vasten zullen de behandeling zijn die uw geest hard nodig heeft, omdat het een periode van onthouding van het audiovisuele zal zijn, maar ook van gemeenschap, van het zoeken, van reflectie, evenals lezen en meditatie die uw geest, uw ziel en uw verstand voeden.

Doe mee, voor het algemeen welzijn van uw leven en van degenen die om u heen zijn, want aan het einde van deze vasten zult u de beste versie van uzelf zijn!

Wij zullen gedurende deze dagen boodschappen plaatsen die u zullen versterken.

Vasten van Daniël – In het Cenakel van Jeruzalem
Van 19 Mei t/m 9 Juni

Bevrijdt en geheiligd

Share

“Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.” ‭‭Romeinen‬ ‭6:22‬ ‭

Bij het verlaten van de zonde, is men vrij van de slavernij van het kwaad. Dus, moet men zo snel mogelijk de Geest van God ontvangen. Dan pas zal de persoon de vruchten ontvangen die haar zal heiligen, en ervoor zorgt om het geestelijk leven met God te ontwikkelen en als gevolg het Eeuwige Leven.

Woensdag – Bijbelstudie

Share

Om geworteld te zijn in de aanwezigheid van God is het belangrijk om elke dag geestelijke versterking te zoeken.

Naar boodschappen van geloof luisteren die gebaseerd zijn op de Heilige Geschriften is een belangrijke manier om een sterk geestelijk leven te vormen.

Daarom dient u, die de behoudenis van uw ziel wilt ontvangen, elke woensdag deel te nemen aan de bijbelstudie.

De bijeenkomst is een gelegenheid die de kinderen van God hebben om een compleet leven te veroveren en, wat het meest belangrijkst is, om de verleidingen die het kwaad brengt met kracht te weerstaan.

Tijdens de diensten, worden er, behalve het zoeken van de Heilige Geest, gebeden van versterking opgezegd en counseling gegeven. Bent u moe van hulp zoeken bij mensen en teleurgesteld te worden? Ongelovig wat het geluk betreft? Zoekt u een manier om die leegte te vullen die maar niet weg wil gaan?

Dan is dit uw dienst! De verandering waarnaar u zo verlangt kan gevonden worden hier in het UKKG Centrum.

Wegens de Coronamaatregelen zijn de tijden aangepast klik hier voor verdere informatie over de tijdstippen van de diensten.

Leuven – Speciale werk

Share

Het UKKG Centrum heeft haar speciale werk uitgebreid in de stad van Leuven.

“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.”
‭‭Marcus‬ ‭16:15‬ ‭NBG51‬‬

 

 

Elke Donderdag om 19u
Hostel Jeugdherbergen – De Blauwput
Martelarenlaan 11A, Leuven

Meer info: Tel: 053 80 78 60 / GSM: 0486 54 73 57 

Mijn opstand

Share

Gedurende 5 jaar had ik problemen met mijn menstruatie. Het was heel onregelmatig soms kwam het een lange tijd niet en als het wel kwam dan stopte het voor een lange tijd niet. Vanwege dit probleem ging ik naar de dokter en ik kreeg veel medicijnen voorgeschreven, maar ik zag geen enkele vooruitgang.

Via mijn moeder kwam ik naar de UKGR en ik wilde wel zien of het waar was dat mensen genezen konden worden. De pastor sprak met mij over de gebedsketting op dinsdag en ik begon hem te volgen. Na de gebedsketting zag ik dat mijn menstruatie opeens normaal was. Ik vond dat zeer vreemd, omdat alle medicijnen die ik innam mij niet hielpen, maar na een gebedsketting te volgen had ik opeens een normale menstruatie. Ik kreeg ook een kind erbij een dochter.

Ik emigreerde naar Nederland en leefde met mijn drie kinderen in een studentenflat vanwege mijn krappe financiële situatie. Ik zou na 6 maanden een huis krijgen, maar dat was veel te lang voor mij en dat accepteerde ik niet.

Toen de Campagne van Israël werd aangekondigd nam ik deel om een huis te krijgen. Korte tijd later kreeg ik opeens een huis aangeboden, van de woningbouwvereniging, die al voorzien was van meubels en kant en klaar was. Ik kreeg ook van mensen nieuwe dingen voor mijn huis. Het was zelfs meer dan ik van God had gevraagd.

Vandaag de dag heb ik een fantastisch huis, ben ik zeer gezegend en heb ik geen financiële problemen meer.

Jasmin Bodok

GEEN KLACHTEN…

Share

Geen klachten meer!

Toen ik 23 was kreeg ik mijn jongste zoon. Sindsdien begon ik last te krijgen van veel gezondheidsklachten. Mijn eierstokken en baarmoeder werden vanwege complicaties verwijderd en ik kreeg te horen dat ik mijn gehele leven met een katheter moest leven. Ik had ook last van slaapproblemen en moest zelfs naar een speciaal slaapcentrum om te kunnen slapen. Daarnaast leed ik aan botontkalking en hevige reuma. Ik had elke dag pijn en kon niet eens een glas water vasthouden. In totaal werd ik 13 keer geopereerd. Vanwege alle pijnen wilde ik niet meer leven. Meer dan 20 jaar liep ik met een gebroken lichaam.

Op uitnodiging van mijn zoon ben ik met hem meegegaan naar een bijeenkomst in het UKKG Centrum. Alles was nieuw en een beetje vreemd voor mij, maar toen ik terug naar huis liep, merkte ik opeens op dat ik geen pijn voelde. Normaal gesproken moest ik vaak stoppen vanwege pijnen in mijn lichaam, maar nou liep ik opeens zonder die pijnen. Sindsdien besloot ik vaker te komen.
Ik begon trouw de bijeenkomsten van dinsdag, voor de genezing, en zondag, voor innerlijke versterking, bij te wonen.

Vandaag de dag ben ik helemaal genezen verklaard door de dokters. Ik ben een lopend wonder, want niemand begrijpt hoe ik zonder pijn rondloop. Ik heb geen last meer van mijn blaas en gebruik geen katheter meer. Voorheen kon ik niet eens een glas water vastpakken, nu maak ik eten voor veel mensen. Ik kan tegen u zeggen dat wonderen de wereld niet uit zijn, want ik ben daar zelf het levende bewijs van!

Kamla Balkaran

GEEN KLACHTEN…

Share

Geen klachten meer!

Toen ik 23 was kreeg ik mijn jongste zoon. Sindsdien begon ik last te krijgen van veel gezondheidsklachten. Mijn eierstokken en baarmoeder werden vanwege complicaties verwijderd en ik kreeg te horen dat ik mijn gehele leven met een katheter moest leven. Ik had ook last van slaapproblemen en moest zelfs naar een speciaal slaapcentrum om te kunnen slapen. Daarnaast leed ik aan botontkalking en hevige reuma. Ik had elke dag pijn en kon niet eens een glas water vasthouden. In totaal werd ik 13 keer geopereerd. Vanwege alle pijnen wilde ik niet meer leven. Meer dan 20 jaar liep ik met een gebroken lichaam.

Op uitnodiging van mijn zoon ben ik met hem meegegaan naar een bijeenkomst in het UKKG Centrum. Alles was nieuw en een beetje vreemd voor mij, maar toen ik terug naar huis liep, merkte ik opeens op dat ik geen pijn voelde. Normaal gesproken moest ik vaak stoppen vanwege pijnen in mijn lichaam, maar nou liep ik opeens zonder die pijnen. Sindsdien besloot ik vaker te komen.
Ik begon trouw de bijeenkomsten van dinsdag, voor de genezing, en zondag, voor innerlijke versterking, bij te wonen.

Vandaag de dag ben ik helemaal genezen verklaard door de dokters. Ik ben een lopend wonder, want niemand begrijpt hoe ik zonder pijn rondloop. Ik heb geen last meer van mijn blaas en gebruik geen katheter meer. Voorheen kon ik niet eens een glas water vastpakken, nu maak ik eten voor veel mensen. Ik kan tegen u zeggen dat wonderen de wereld niet uit zijn, want ik ben daar zelf het levende bewijs van!

Kamla Balkaran

EENZAAMHEID…

Share

Eenzaamheid overwonnen

Ik ging als een trots persoon door het leven. Iemand die het allemaal wel beter wist. Echter, door de jaren heen merkte ik dat het tegendeel bewezen werd en ik mezelf steeds eenzamer voelde. Ik had mezelf aangeleerd om passief en onverschillig door het leven te gaan, om teleurstellingen te voorkomen.

Dit zorgde ervoor dat ik mij van binnen steeds meer van mijn omgeving isoleerde, wat allerlei problemen met zich meebracht.
Een gebroken relatie met de moeder van mijn kinderen was hiervan het gevolg. Ik bleef leeg en gebroken achter.

Sandra, een collega van het werk, had mij uitgenodigd voor een speciaal evenement in het UKKG Centrum, de eerste dag dat ik daar was, werd ik meteen aangeraakt door de sterke manier waarop de boodschap werd overgebracht.
Ik ontving kracht om positief in het leven te staan en uit het verdriet te komen. Gedurende deze periode leerden Sandra en ik elkaar beter kennen, en groeiden we naar elkaar toe.

Samen volgden wij op donderdag de LiefdesTherapie om te investeren in ons liefdesleven en te leren wat de juiste tools waren om elkaar te helpen en lief te hebben.

Ons huwelijk werd uiteindelijk een feit. De weg ernaartoe was niet gemakkelijk, maar door met elkaar te blijven communiceren en te volharden, hebben wij de blokkades kunnen overwinnen. Uiteraard is het een reis, waarin we nog vele uitdagingen zullen tegenkomen. Echter, wij zien dit niet meer als blokkades, maar uitdagingen en kansen om ons nog sterker te maken!

Jonathan Pieternella

De eerste plaats

Share

We dienen niets van anderen te verwachten, omdat de strijden door onszelf overwonnen zullen worden, wanneer we onze behoeftes in de handen van God plaatsen en totaal afhankelijk van Hem worden.

God is degene die ons de benodigde wijsheid, kracht en intelligentie geeft om te werken en succesvol te zijn in hetgeen we doen.

Het aantal mensen dat getroffen werd door armoede, schaamte, verslaving, angst, egoïsme en traumas is ontelbaar. En dit alles overkomt hen, omdat ze God niet hebben gegeven wat Hem toebehoort en dat is ons hart.

God laat toe dat wij zelf beslissen, welke plaats Hij in ons hart inneemt. Echter, wanneer God op de eerste plaats komt in ons leven, dan is er de zekerheid in ons dat wij de tegenslagen, die zich in ons leven voordoen, kunnen overwinnen.

Het zijn veel mensen die verontwaardig en woedend worden wanneer de dienaren van God vaststellen dat er een verandering zal gebeuren in de levens van degenen die Hem zoeken, waarbij ze rekening houden met degenen die “de keizer geven wat des keizers is en Gode wat God is.” Ons leven is het gevolg van de beslissingen die wij nemen en aan wie wij gehoor geven.

Ik heb al iemand horen zeggen: “Dit kan nooit gebeuren!” U die dit ontelbare keren gehoord hebt, weet dat deze zin niet van God komt en gevoed wordt door de negatieve kracht die ellende, mislukking, schaamte en teleurstelling veroorzaakt en voedt.

God geeft de vrije wil, maar Hij laat ons ook de gevolgen ervan lijden. We kunnen niets van anderen verwachten, omdat de strijden door onszelf overwonnen zullen worden, wanneer we onze behoeftes in de handen van God plaatsen en totaal afhankelijk van Hem worden.

Wat heeft een invloed op u? Het gebrek aan geld? Het niet kunnen betalen van de rekeningen? Het lage salaris? Het feit dat u niet de beste kleding en schoenen kunnen dragen? Of dat u leeft hoe u kunt en niet hoe u wilt? Als dit probleem u uw kracht ontneemt, geeft het dan over aan God. God wil dat Zijn volk het slechte zal overwinnen door het goede, maar daarvoor is het noodzakelijk dat u Hem op de eerste plaats zet in uw leven.

Ziet u dat ik gelijk heb?

“Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matteüs 6:33).

Uw waarde ligt niet in hetgeen u hebt, maar in de doelen die u hebt? Wat zijn uw doelen? Is het om vrede, blijdschap, gezondheid, een gezin of een goed huwelijk te hebben? Niets kan een goed gebouwd huwelijk doen wankelen, ten minste als dat uw wens is.

Bisschop Julio

De Studie van de Openbaring

Share

De Studie van de Openbaring

 

De wereld bevindt zich in alle opzichten in een ellendige staat en we moeten ons bewust zijn van wat er momenteel gebeurt en wat er gaat komen. Alle tekenen zijn zichtbaar dat het einde der tijden nabij is, en we moeten voorbereid zijn.

Bepaalde beslissingen worden genomen door wereldleiders die misschien onbeduidend lijken, maar indirect verklaren dat de aarde zeker onbewoonbaar wordt. Talloze documentaires tonen ook de problemen waarmee de natuur wordt geconfronteerd, hoe deze verslechtert en hoe dit de mensheid in de nabije toekomst beïnvloedt.

Op zondag om 18 uur zult u de gebeurtenissen die nu gebeuren en die zullen komen beter begrijpen, terwijl we het laatste boek in de Bijbel bestuderen. De openbaring die aan Johannes werd onthuld, werd achtergelaten voor dienaren van God, zodat ze de profetie mogen kennen.

Mis deze studie, die uw ogen zal openen, niet. Vergeet uw bijbel niet met uw mee te nemen.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Vergeet dan niet uw plekje te reserveren.

De Universele Kerken zijn klaar om aanstaande zondag (13/12/2020) weer met de diensten te beginnen. Volgens de nieuwe regels bepaald door de autoriteiten. De diensten op (Zondag – Erediensten) om 8u, 9u, 10u en ook 12u – ( Maanddag tot en met vrijdag ) om 10u, 15u en ook 19:30u.
— Adres: Dendermondse Steenweg 52, 9300 Stad van Aalst —
Voor meer informatie 📞 of Whatsapp – 0486 54 73 57

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Van moeder op moeder: Mooie woorden

Share

 

“ Vriendelijke woorden zijn als honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.“ Spreuken 16:24

Liefste moeder,

De moeder heeft een unieke waarde in haar huis.

Hoewel feministen in alles gelijkheid verkondigen maar het is niet zo dat de dingen functioneren.

Elk heeft zijn rol in het gezin. 

En hier gaan we het hebben over de moeder, die de genade heeft gekregen om te drachten en een kind te baren. Dat zal niemand ooit veranderen.

Zo heeft God het gevestigd, punt uit.

En de moeder is verantwoordelijk voor het evenwicht en welzijn in het huis.

Zie wat we hierboven lezen, in het woord van God!

Vriendelijke woorden zijn als honing, maw, geen geschreeuw, geen vloeken, geen discussie, maar met kalmte en rust en veel gesprek wordt het welzijn verkondigd.

Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam, zie hoe zachte woorden vrede kunnen brengen, de strijd beëindigen en vermijdt zelfs stress en nervositeit.

Zie hoe de moeder een pillar kan zijn, de structuur van een gezond en rustig huis. En als dit gebeurt, worden de problemen van het dagelijks leven lichter en minder ernstig.

Ja, Je kunt het moeder, je kinderen laten zien dat een persoon die het woord van God leeft, evenwichtig en gecontroleerd is. Dit zal als voorbeeld dienen voor hun leven.

Je leert ze meer door zelf te zijn dan door met hun te praten.

God zegene uw huis!

Tocht van Geloof – Dag 4

Share

Hulplijn

Share

Tocht van Geloof – Dag 7

Share

Voor alle informatie bel: 0486 54 73 57

Programma Niets is Onmogelijk van 15 Aug

Share


Ik ontving de Heilige Geest – Satia Snijders

Share

Bekijk hier de getuigenis van Satia, ze verteld hoe haar proces was om de Heilige Geest te ontvangen.

Gerechtigheid door het geloof

Share

“Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.” (‭‭Jesaja‬ ‭1:18)
‬ ‭
Alleen door echt in God te geloven, wordt iemand rechtvaardig voor Hem, ook al is Hij de grootste zondaar op aarde. Hij verandert zijn duisternis in licht, vergeeft zijn zonde en maakt hem puur en wit als wol.

Ester Bezerra