rejeicaoAls ik naar een vrouw met onreine intenties kijk, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik zweer, ook al is het op de hemel, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik de andere wang niet keer, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik mijn vijanden niet liefheb en niet voor ze bid, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik niet vergeef – niet 7 maal, maar 70 maal 7 – , dan ben ik tegen Jezus.
Als ik me niet laat dopen en niet trouw ben in de tiende, dan ben ik tegen Jezus.
Als ik God niet boven ALLE dingen liefheb, dan ben ik tegen Jezus.
Niemand, in zijn gezonde verstand, zou de moed hebben om te zeggen: Ik ben tegen Jezus.
Alleen de duivel doet dat.
Maar degene die het Woord van Jezus niet gehoorzaamt is tegen Jezus geweest.
Daarom zijn er veel mensen die zich op hetzelfde niveau van de duivel bevinden.
OFTEWEL, ZE ZIJN TEGEN HET WOORD VAN GOD.
De Here Jezus zei: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij…” (Matteüs 12:30).
Met Jezus zijn houdt in om met Zijn Woord te zijn, oftewel, Het te gehoorzamen.
Tegen Jezus zijn houdt in om tegen Zijn Woord te zijn, oftewel, Het niet te gehoorzamen.
En u, bent u met of tegen de Here Jezus?
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra