Post Image

LOGO

U zult Mijn getuigen zijn…

Luister naar wat de Heer Jezus tegen de discipelen zei:

“…maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

De reden voor de uitstorting van de Heilige Geest is om de volgelingen van de Heer Jezus te transformeren tot levende getuigen van Zijn opstanding.

Om als getuige te dienen voor Iemand die stierf en werd opgewekt maar niet langer fysiek onder ons is, is slechts mogelijk als de persoon “ontvangt” of “belichaamd” wordt door Zijn Geest.

De Geest van de Heer Jezus “belichaamt” Zijn discipelen zodat ze niet alleen zullen opwekken, maar ook om de opstanding van Zijn Zoon te getuigen en bewijzen met onweerlegbaar bewijs.

God heeft de Heer opgewekt en zal ons ook opwekken met Zijn Kracht. I Korinthe 6:14 “…wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.” (2 Korinthe 4:14)

Eenmaal belichaamd door de Geest van Jezus, zal het verstand, het karakter en het parfum van de discipel duidelijk worden geïdentificeerd met het verstand, het karakter en het parfum van de Here Jezus die in Zijn aardse bediening worden getoond.

In de praktijk betekent dit:

Boosdoeners vergeven (moordenaars, criminelen, enz.), zoals Jezus deed tegenover degenen die hem op Golgotha mishandelden. (Lukas 23: 33-34)

Niet oordelen of veroordelen en altijd vergeven . (Lukas 6:37)

De goddelozen niet weerstaan; bij elke klap in het gezicht, ook de andere wang toekeren. (Mattheüs 5.39)

De vijanden liefhebben en bidden voor de vervolgers, Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon heeft u dan? (Mattheüs 5:44, 46)

Dit zijn enkele van de basisprincipes van het Verstand en het Karakter van God.

Iemand zou kunnen zeggen: dat is onmogelijk! Ik ben een mens, niet God.

Klopt, maar God vraagt ons nooit om iets dat we niet kunnen bieden!

Wanneer u belichaamd wordt door Zijn Geest, is er geen andere manier om niet een gedrag te hebben zoals het Zijne.

Ten opzichte van dit, wie zou kunnen twijfelen aan de opstanding van Jezus?

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*