Post Image

LOGO

UKKG Gids

Welkom in het UKKG (Universele Kerk van het Koninkrijk Gods) Evangelisch Centrum.

We zijn een nuchtere, niet-zweverige Pinkstergemeente die actief is in meer dan 170 landen. Ook hier in België zijn er UKKG kerken en speciale werken te vinden in verschillende delen van het land.

Door jaren van ervaring hebben we gezien dat een Christelijke levensstijl grote blijdschap en rust brengt en vaak ook betere gezondheid en grotere voorspoed.

Bij het bijwonen van één van onze diensten zult u misschien opmerken dat onze diensten anders zijn dan de reguliere diensten. Dat komt, omdat we geloven dat het belangrijk is om een persoonlijke connectie te hebben met God, ongehinderd door formaliteiten en rituelen

Over onze diensten.

Het doel van een UKKG kerkdienst is om Gods macht, goedheid, vrijgevigheid en liefde voor de mensheid te erkennen en om te bidden voor het volk van de kerk, zodat hun behoeften zowel geestelijk als fysiek vervuld zullen worden.

Diensten zijn informeel en interactief. Ze worden geleid door een bisschop of pastor, geassisteerd door andere getrainde UKKG pastoren. Gebeden worden hoorbaar gesproken en niet gelezen uit een gebedsboek. Ze komen vanuit het hart en zijn spontaan, informeel en relevant voor het moment.

Terwijl bepaalde elementen standaard voorkomen in een dienst, is de voortgang van een dienst het resultaat van het gebed van de pastor en toewijding aan God. Zo kan het gebeuren dat bijv. het Heilige Avondmaal op elk moment van de dienst gegeven kan worden.

De diensten door de week zijn flexibel en zijn zo opgesteld om de behoeften van het volk te kunnen vervullen. De pastor bidt korte gebeden en de mensen worden bemoedigd om hun lasten tot God te uiten. Er worden woorden van bemoediging gegeven en ook praktische adviezen vanuit de bijbel. Diensten duren ongeveer 1 uur.

Zondag diensten zijn dieper qua geestelijke versterking en duren ongeveer 2 uur. Tijdens de dienst wordt er uit de bijbel gelezen en uitleg gegeven, er wordt ook gebeden en de mensen worden bemoedigd om de Geest van God te zoeken.

Wat u kunt zien?

Openingsgebed. Dit wordt gedaan door de pastor. Het volk participeert in het gebed, een ieder in zijn eigen woorden. Wij geloven dat God elk oprecht gebed vanuit het hart hoort.

Sterk gebed. Wanneer er gebeden worden gedaan ten behoeve van het volk om een geestelijke oplossing te vinden voor moeilijke menselijke problemen.

Heilig Avondmaal. Gehoorzamend aan het bevel van Jezus om zijn Laatste Maaltijd te herinneren, met het delen van het brood en het druivensap met de aanwezigen.

Zalving. De daad om een kleine hoeveelheid olie op iemand te zetten (meestal hoofd) en een gebed voor genezing te doen. De bijbel zegt: “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten…” (Jakobus 5:14)

Offerande. De pastor zal aan diegenen die willen een bijdrage vragen voor de kosten en lasten van de kerk. Er is absoluut geen verplichting verbonden aan het geven van een offerande.

Bijbel lezing. Van het Oude en Nieuwe testament.

Aankondigingen. De pastor vertelt het volk over de plannen van de kerk en over haar sociale en ondersteunende activiteiten.

Laatste gebed. Gods zegen vragen voor het volk in hun alledaagse leven.

Wie u zult zien?

Pastor/Bisschop. De dienst zal geleid worden door een bevoegde pastor of bisschop. Dit zijn mannen van God ( en in sommige landen ook vrouwen) die het evangelie hebben omarmd en er op een fulltime basis mee bezig zijn. Ze hebben geen ander werk en hun enige doel is om God te dienen en het volk, of andere mensen in de samenleving, die hulp nodig hebben hulp te kunnen bieden. Na meer ervaring te hebben gekregen kunnen de pastoren gekozen worden om te dienen als bisschop.

Assistent Pastor. Assistent pastors zullen ook aanwezig zijn in de dienst en hun rol is om de pastor of bisschop te assisteren. Zij hebben het ministerie ook volledig omarmd. Na een bepaalde tijd zullen velen van hun worden ingewijd als pastor.

Helpers. Helpers zijn vrijwillige assistenten die wat van hun vrije tijd die ze hebben buiten hun verplichting, zoals werk, familie en andere zaken, toewijden aan het werk van God.

U zult zien dat de meeste bisschoppen, pastoren, assistent pastoren en helpers in het verleden door problemen heen gegaan zijn voordat ze naar de kerk kwamen.

Door de begeleiding en gebeden die ze ontvingen in de UKKG hebben ze hun geloof gebruikt en hun problemen overwonnen. Ze hebben allen een ervaring gehad met God en zijn als persoon door God getransformeerd. Ze zijn daarom ook bereid en capabel om u te assisteren wanneer u door moeilijke situaties heen gaat.

Stel u zelf aan één van hen voor en ze zullen meer dan blij zijn om met u te zitten en praten voor zo lang als u dat wilt. U kunt ook naar 053 / 80 78 60 bellen om een afspraak te maken.

Dagelijkse diensten.

Elke UKKG houdt 3 diensten per dag door de week: 10 uur ‘s ochtends, 15 uur ‘s middags en 19:00 uur ‘s avonds. Per dag wordt er voor verschillende aspecten van het leven gebeden.

Maandag    –  Financiële zaken

Dinsdag      –  Genezingsdienst

Woensdag  –  Bijbelstudie

Donderdag –  Familiedienst/Liefdesleven

Vrijdag         –  Bevrijdingsdienst

Zaterdag     –  Evangelisatie

Zondag       –  Sterkste dienst met concentratie op de Heilige Geest

Meer over gebed.

UKKG dienaren en leden geloven dat gebed effectief is om mensen te helpen om een beter en gelukkiger leven te ontvangen en dat gebed mensen ook kan genezen. Diegenen die vaak bidden lijken zichtbaar meer vrede te ontvangen en een betere relatie met God te ontwikkelen, waardoor ze hun problemen opgelost zien worden.

Gebed lijkt meer effectief te werken voor sommige mensen dan voor anderen. Dit hangt af van het individu, zijn/haar geloof en handelingen tegenover God.

Een gebedsketting is een serie achtereenvolgende gebeden gedurende zeven weken. Meestal volgen mensen een gebedsketting met als doel een probleem dat hun dwars zit op te lossen. Gebedskettingen worden gedaan door de persoon die een antwoord zoekt, samen met de pastor en leden van het volk.

De ervaring van de UKKG leert dat, gemiddeld, mensen zich beter voelen bij het volgen van een gebedsketting en het maximum effect zich binnen een jaar voordoet.