Post Image

LOGO

Valse Christenen

Er is niets puurder en geweldiger in de Goddelijke Wil, dan voor een ander wensen, wat hij zelf is.

Tijdens een smeekbede drukte Jezus zijn grooste verlangen uit:

“Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij” (Johannes 17:11).
Hoe kan God de Vader, God de Zoon beantwoorden, als er een Babylonische heerschappij is in de kerken die zeggen dat ze christelijk zijn? Als iedereen zijn eigen taal spreekt en zijn eigen interesse zoekt, zonder eraan te denken de Degene te dienen die zij Heer noemen? Is het mogelijk om in onze dagen het Huis van God te reinigen? Is het mogelijk om de spijsoffer en plengoffer te herstelen? Lees Joel 1:9

Dit zal alleen mogelijk zijn waneer iedereen de Enige Heilige Geest heeft.

Het is onmogelijk om eenheid van geest, gedachten, geloof, hart en bediening te hebben zonder de Persoonlijke interferentie van de Geest van God.

Zodat Zijn Kerk uniek zou zijn en alle leden dezelfde Goddelijke eenheid zouden hebben, stuurde Hij Zijn Geest. Zijn Kerk is Een Unieke Lichaam. Hij is het Hoofd. De Heiige Geest is de geest van Dit Lichaam.

Zolang de Geest van de Allerhoogste, de lid van de kerk niet bezit, zal deze persoon nooit tot het Lichaam van Christus behoren. Al heeft deze persoon een prominente positie in zijn kerk!

“Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Romeinen 8:9).

Dit is de belangrijkste reden voor Pinksteren. Want, zoals de Vader, Zoon en de Heilige Geest één God zijn, dienen de christenen ook alleen één lichaam te zijn. Anders zijn het alleen valse christenen.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*