Op Zondag 2 Augustus begint de Vasten van Daniël.

We zullen 21 dagen lang vasten zoals Daniël het deed. Maar wat deed hij precies?

Hij bepaalde voor zichzelf om, te midden van een ramp en een kritieke situatie waarin hij verontrust was, omdat het volk ver van God was, een vasten van 21 dagen te houden, waarbij hij zich gedurende die tijd onthield van bepaalde soorten voedsel.

Het Woord van God zegt dat aan het eind van die vasten er een engel van God Daniel tegemoet kwam en tegen hem zei: “Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind.”

Dit wil zeggen dat sinds het begin van de vasten de engel het bevel had gekregen om tot Daniël te gaan.

De Vasten van Daniël die wij zullen houden, zal het verschil maken in het geestelijk leven van degenen die eraan zullen deelnemen. In dit geval zullen wij geen fysiek vasten houden van eten of drinken.

Wij zullen een vasten houden die veel sterker is dan onszelf onthouden van eten en drinken, namelijk, een vasten van informatie en entertainment. De informatie die de wereld met zich meebrengt zullen wij niet tot ons nemen.

We zullen dus vermijden om tv te kijken, literatuur te lezen, radio te beluisteren of het internet opgaan op zoek naar dingen die onnodig zijn of niets met God te maken hebben.

Degenen die de Heilige Geest willen ontvangen, zullen zich onthouden van allerlei soort wereldse informatie, allerlei entertainment, vermaak en dingen die de vasten zullen neutraliseren.

Middels deze vasten zult u zich afzonderen voor de wereld en er als het ware voor “vluchten”. U zult letterlijk van niets weten.

Natuurlijk, als u iemand bent die met internet en informatie werkt voor uw beroep, dan kunt u dit natuurlijk gewoon blijven doen, maar uitsluitend voor uw werk. Als u studeert, dan moet u studeren.

Bent u iemand die niet werkzaam is in de media branche, maar iemand die dat gebruikt voor uw vermaak, dan zult u zich daarvan afzonderen. U zult zich storten op de dingen van het geloof, zoals de Bijbel vaker en meer lezen, christelijke literatuur lezen, programma’s van geloof kijken enzovoorts.

Met andere woorden: u zult duiken in het Woord van God.

Is er iemand verplicht om de Vasten van Daniël te houden? Absoluut niet. Het is een persoonlijke beslissing die een ieder neemt om hieraan deel te nemen.

U zult uw gedachten, gedurende 21 dagen, storten op hetgeen van God is. Het is heel moeilijk. Maar dit zal u reinigen van binnen.

Als u dit met 100% inzet en kracht doet, zult u hierna STERK ZIJN, omdat uw gedachten vol zullen zijn met hetgeen van God is.

Wanneer u alle rampzalige informatie hoort dat in de wereld gebeurt, hetgeen in uw familie plaatsvindt, de negatieve reacties van anderen, dan wordt u daar somber van. Toch?

Maar wanneer u nieuws en informatie die van God komt ontvangt, dan ontvangt u LEVEN!