Post Image

LOGO

Verdiensten van het Geloof

“Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen” (Hebreeën 10:38).

Het uitoefenen van het Geloof vereist moed.

Moed om de eigen wil te offeren in ruil voor de wil van God;

Moed om te offeren gehoorzaam te zijn aan het Woord van God in ruil voor Zijn Beloftes;

Moed om het lichaam te offeren in ruil voor de Behoudenis van de ziel’

Moed om het zichtbare te offeren in ruil voor het onzichtbare;

Moed om het materiële te offeren in ruil voor het geestelijke;

Moed om het koninkrijk van deze wereld te offeren in ruil voor het Koninkrijk der Hemelen.

De Here Jezus stelt dit soort geloof voor aan diegenen die vastbesloten zijn om hun alles van deze wereld te verruilen voor het Alles van Zijn Wereld.

Wie heeft geloof hiervoor? Wie is bereid voor alles of niets?

Voor degene die zijn leven wilt redden, zegt Hij:

“Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden” (Mattheüs 16:25).

Voor wie GROOT en de EERSTE wilt zijn, zegt Hij:

“… maar wie onder u GROOT wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de EERSTE wil zijn, die moet uw dienaar zijn” (Mattheüs 20:26-27).

Voor wie Hem wilt volgen, zegt Hij:

“Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Mattheüs 16:24).

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*