Post Image

LOGO

Vernederd om de Glorie

De persoon die ziek is, wordt vernederd door zijn zieke conditie;
De persoon die gefaald heeft, wordt vernederd door de situatie van ellende;
De ouders worden vernederd door het slechte gedrag van de kinderen;
De kinderen worden vernederd door het slechte gedrag van de ouders;

Terwijl de trots de schande bevordert, gaat nederigheid vooraf aan eer.

Maar zelfs dit houdt de hoogmoed niet tegen. Sinds de eerste bewoners van de aarde is de hoogmoed aanwezig.
De hoogmoedigen zijn degenen die hier het meest voor betalen.
Niemand is iets op deze wereld.

De menselijke schepsel kan zich alleen maar als iets beschouwen, als en alleen als ze de Heer en Redder Jezus Christus kennen.

Hiervoor is het noodzakelijk dat men nederig is of vernederd wordt.

Het kennen van de Heer is het enige dat de menselijke glorie rechtvaardigt.

De rest is niets en met de tijd verdwijnt het.

Het is niet wijs om de weg van hoogmoed, ijdelheid of arrogantie te bewandelen, want dit zal alleen eindigen in bitterheid.

Het leren van zo’n les is een enorme uitdaging, die een ieder vanwege de menselijke aard zelf dient te leren.

De enige manier waarop een mens erkent hoe onbelangrijk hij is, is wanneer hij zich in een krappe situatie bevindt.

Hetzij in het liefdesleven, met een slechte gezondheid, in de familie of het financiële leven.

In dit geval bereiken ze allemaal heel snel de bodem van de put van vernedering en schaamte.

Zo is er geen alternatief dan zich overgeven aan de nederigheid.

In tegenstelling tot wat u denkt, is God niet verantwoordelijk voor onze tegenslagen. Wij oogsten zelf de vruchten van hetgeen dat we zaaien. We oogsten vandaag wat we gisteren hebben gezaaid; we oogsten morgen wat we vandaag zaaien.

Onze tegenslagen worden door onszelf gecreëerd.

Het is waar dat Hij toestaat dat wij de bodem van onze put bereiken. Een individuele put.

Het is dat de Goddelijke medelijden onze aard de weg van nederigheid heeft laten leren, want wij luisteren vanwege trots niet naar Zijn Woord.

De vernedering van het lijden leidt onze ziel naar de nederigheid en, als gevolg daarvan naar de eer. Dat is als we ons tot de Schepper wenden.

Een gelukkige van deze les, erkende het lijden als een deur van de behoudenis en beleed:

“Het is goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.” (Psalmen 119:71)

“Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want ik die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.” (Jeremia 9:23-24)

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*