ringen
De relatie tussen de man en de vrouw symboliseert de relatie tussen God en de mens.
God liet toe dat mensen in zo’n relatie zouden komen (huwelijk) zodat wij de relatie met God beter konden begrijpen.
En één van de dingen die niet getolereerd worden in een huwelijk is overspel.
Hoe kunt u op iemand vertrouwen die niet trouw aan u kan zijn?
Vertrouwen wordt verovert door trouwheid. Hoe langer mensen trouw aan elkaar blijven, hoe groter het vertrouwen wordt.
Hetzelfde gebeurt met God.
Hij verwacht dat wij trouw aan Hem blijven, zodat Hij meer aan ons kan toevertrouwen.
Dit is het zevende gebod.
“Gij zult niet echtbreken” (Ex. 20:14)
Bisschop Rui Silva
Bezoek ook mijn blog op: bpruisilva.nl