Toen ik in 1999 in de UKGR kwam was ik al bekeerd en kort daarna werd ik een helpster. In de stad waar ik woonde  was er slechts één wekelijks dienst, maar desondanks luisterde ik naar wat er tijdens de LiefdesTherapie werd quadro11_1  gezegd. Ik herinner me dat ik elke zaterdag naar de LiefdesTherapie op de radio luisterde, en in mijn gezin, was ik de enige die bekeerd was en niemand begreep er iets van.
Maar enige tijd later verhuisde ik naar de hoofdstad en daar bleef ik hetzelfde doen, maar nu woonde ik de diensten van de LiefdesTherapie persoonlijk bij in de kathedraal. Daarnaast werkte ik als helpster tijdens de dienst van 15u en nam ik om 19u deel aan de dienst. Dit deed ik gedurende vele jaren, maar ik stopte nooit met geloven dat God mij zou antwoorden.
In feite, bekeerde ik me in 1993, toen ik 18 jaar oud was. Ik begon in 1999 deel te nemen aan de LiefdesTherapie en trouwde als maagd in 2008. Het waren dus vele jaren van wachten op een antwoord. En Hij antwoordde mij. Misschien vraagt u zich af waarom het zo lang duurde. Vaak vroeg ik Hem waarom en ik begreep niet waarom ik geen antwoord kreeg.
Er waren veel vragen in mijn hart en in mijn gedachten, tot ik op een dag BEGREEP DAT IK GELUKKIG EN DANKBAAR ZOU MOETEN ZIJN DAT IK VRIJGEZEL WAS. Het was niet gemakkelijk om dankbaar te zijn, het was een groot leermoment.
Nadat ik dit begreep vroeg ik de Heer Jezus om alles wat anders was dan wat ik zojuist had begrepen weg te halen van mijn hart, geest en ziel. Kort daarna hoorde ik een prediking waarin de pastor tijdens de gebedsketting voor het financieel succes sprak over het volgende: “Toen antwoordde de Here mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen” (Habakuk 2:2).
Ik had een idee en noemde het een “Visie-bord”. Ik zal u vertellen hoe ik mijn eerste Visie-bord maakte. Ik herinnerde me dat ik gedetailleerd diende te zijn. Het kostte me 30 dagen om het Visie-bord te maken. Ik beeldde mij mijn toekomst in. Ik koos voor gedetailleerde foto’s. Dit alles vond plaats in 2006. Elke keer wanneer ik de foto’s uitknipte en bevestigde, was ik in gebed.
1. Ik knipte meerdere foto’s uit (die te maken hadden met daten en trouwen). Het was heel sterk! Ik denk niet dat u het heeft opgemerkt: Ik heb geen foto’s gebruikt van verloven, maar ik kreeg verkering en trouwde;
2. Ik knipte het beeld uit van de stad waar ik wilde leven, een gerespecteerde buurt;
3. Ik knipte uit voor wie ik wilde werken;
4. Ik knipte ook foto’s uit van geschenken enz.
Ik plaatste het Visie-bord in mijn kamer, en toen ik wakker werd was ik blij met mijn situatie. Ik keek naar de foto’s – het was in het begin niet gemakkelijk – maar toen raakte ik eraan gewend en ik zag mezelf in die situatie leven.
Sterker nog, ik heb het bord vandaag nog in mijn huis. Van de 10 foto’s die ik had geplaatst zijn er 7 werkelijk bereikt en ik zeg u, het was geweldig! Bovendien heb ik nog andere visie-borden gemaakt en ook daarmee boekte ik resultaten.
Vandaag de dag ben ik getrouwd met een goede echtgenoot, woon ik in de stad die ik op mijn Visie-bord had geplaatst en werk ik voor wie ik wilde werken, ik kan een ding zeggen: het is een geweldige baan.
Rosângela.