Post Image

LOGO

Voet op de nek

“…Kom naar voren, zet uw voet op de nek van deze koningen. En zij kwamen naar voren en zette hun voet op hun nek. Toen zij Jozua tegen hen: Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, wees sterk en moedig, want zo zal de HEERE doen met al uw vijanden tegen wie u strijdt” (Jozua 10:24-25).

Maar de realiteit van velen die zeggen dat ze van God zijn, is juist anders. In plaats van dat zij trappen op hun vijanden (muren) worden ze door hun verstikt. Maar waarom?

Omdat er voor de vervulling van de profetie een voorwaarde is. In dit geval is de conditie dat de persoon sterk en moedig zal zijn, zodat de voet dat op haar nek is, weggaat en zij op haar vijanden (muren) zal trappen en gelukkig zal worden.

Helaas, zijn het niet weinig mensen die niet alleen een “touw om de nek” hebben, zoals er gezegd wordt, maar ze hebben de voeten van de demonen op hun nek: zoals verdriet, angst, ziekten, eenzaamheid, verslavingen, depressie, scheiding in de familie, ellende enz.

Zie dat nadat Jozua deze 5 koningen had gedood, hij uit het niets tegen al zijn soldaten en het volk zei: “Wees sterk (om te geloven in de Belofte) en moedig (om te offeren voor de vervulling ervan).”

Alsof het niet genoeg was, hing hij deze doden tot de zonsondergang op aan palen , zodat iedereen het kon zien, als een symbool van overwinning, gerechtigheid, kracht en moed, voor het volk van God.

Het volk van God kan niet met de touw of de voeten op de nek blijven. Dat zijn de kinderen van het ongeloof! Maar wij die geloven niet. We mogen dit niet accepteren!

Het volk van God moet overwinnen, overwinnen, overwinnen om een getuigenis te zijn van de vervulling van hetgeen werd beloofd door de Levende God.

Welke touw is om uw nek? Of erger, welke voet heeft u op uw nek?

Accepteer dit niet!!!

Verander de situatie, u kunt het! We zijn tot het eind met u.

Zodat u de tekst kent:

“En het gebeurde, toen zij die koningen naar buiten gebracht hadden naar Jozua, dat Jozua al de mannen van Israël riep. Hij zei tegen de aanvoerders van de strijdbare mannen die met hem meegegaan waren: Kom naar voren, zet uw voet op de nek van deze koningen. En zij kwamen naar voren en zetten hun voet op hun nek. Toen zei Jozua tegen hen: Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, wees sterk en moedig, want zo zal de HEERE doen met al uw vijanden tegen wie u strijdt. Vervolgens sloeg Jozua hen neer, doodde hen en hing hen op aan vijf palen. En zij hingen tot de avond aan de palen. Het gebeurde tegen de tijd dat de zon onderging, dat Jozua gebood hen van de palen af te halen, en zij wierpen hen in de grot waarin zij verborgen geweest waren. En zij legden grote stenen voor de ingang van de grot, die daar zijn tot op de huidige dag” (Jozua 10:24-27).

*Afbeelding: De film “Gladiator”

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*