Post Image

LOGO

Vrij van veroordeling

“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” (Romeinen 8:1).

Er is daar geen veroordeling. Paulus laat aan de christenen van Rome zien dat voordat de Here Jezus Zijn leven aan het kruis offerde, de straf van de zonde in onze plaats ontving, er voor niemand hoop voor de Behoudenis was. Allen waren onderworpen aan de veroordeling die door de Wet was opgelegd.

Maar wanneer de zondaar terugkeert tot God met een hart dat volledig berouw toont, ontvangt hij de vrijspraak van al zijn zondes.

Dus, er zal geen oordeel zijn voor degenen wiens schulden aan het kruis werden uitgewist, en als er geen oordeel is, zal er geen veroordeling zijn.

Alleen de mensen die leven volgens de wil van de Heilige Geest zijn vrij van de veroordeling, want zij zijn in Jezus Christus.

Velen denken dat ze in Jezus zijn, omdat ze leden of mensen zijn die naar de kerk gaan. Of omdat ze God dienen, maar ze bedriegen zichzelf! In Jezus zijn, is geboren zijn uit God en leven in gehoorzaamheid aan Zijn Beloftes (zie Johannes 14:15).

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*