Post Image

LOGO

Waarom de depressie?

Zoals het geloof leven brengt, brengt de twijfel dood.

Terwijl het geloof dromen en hoop stimuleert en het zelfvertrouwen verhoogt, vergiftigt de twijfel dromen en hoop, en bevordert de depressie.

Ik betwijfel dat er medicijnen zijn die de depressie kunnen genezen, zoals ik betwijfel dat er iemand is die het geloof in het Woord van God praktiseert, depressief is.

Vanuit het geestelijke oogpunt is depressie niets meer dan een permanente staat van twijfel.

Ik heb weinig kennis over de conventionele geneeskunde, maar ik begrijp een beetje over de geestelijkheid.

Depressie is een strikt geestelijk probleem.

Welk medicijn kan een geestelijke ziekte genezen?
Hoeveel mensen plegen zelfmoord na depressieve crisis?
En wat hebben de freudiaanse filosofieën gedaan om zo’n beeld om te keren? Niets.

Waarom?
Omdat als het probleem van geestelijke oorsprong is, is de oplossing ook geestelijk.

Als het gaat om geestelijke problemen, is er geen manier om een beroep op het geloof te vermijden.

Normaal gesproken denken de onoplettenden, wanneer we het over het geloof hebben, onmiddellijk aan de praktijk van een religie. Daar is waar ze een fout maken!

Het bijbelse geloof heeft absoluut niets te maken met elke vorm van religie of iets dergelijks.

De Bijbel doet afstand van alle religies.

In het bijbelse geloof vindt u de Geest en Leven. Geest en Leven die voortvloeien uit de Bron van Leven.

De mens bestaat uit de drie-eenheid: lichaam, ziel en geest.

Omdat het lichaam fysieke zorg nodig heeft en de ziel liefde, wordt de menselijke geest alleen gevoed door de Geest van het Woord van God – de Bijbel.

Zolang de menselijke geest niet gevoed wordt, voelt men EEN GAT IN ZIJN BINNENSTE.

Het gaat niet om religie of religiositeit. Maar om de Geest van Leven.

Wilt u hier een bewijs van?
Lees elk soort boek. Of het nu filosofie, zelfhulp, romantiek of wat dan ook is. Voer vervolgens een zelfanalyse uit. Verifieer of er iets in uw binnenste is veranderd.

Ik ben er absoluut zeker van dat er niets is veranderd. Integendeel, uw geest is nog meer in de war geraakt. U zult het zelf beseffen.

Doe nu nog een experiment. Lees het Boek des Levens: de Bijbel.

Lees Genesis, de oorsprong van het Goede en het Kwade, mediteer over elke zin. Lees daarna Psalmen, Spreuken, Jesaja, Evangelie van Lukas …

Ik betwijfel of u aan het einde van slechts een van deze boeken hetzelfde blijft zoals u was. Weet u waarom?
Omdat de Geest van Gods Woord u zal raken.

Wees verlicht in de Naam van de Here Jezus Christus!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*