Bds_1609HGWaarom heb ik de Heilige Geest niet ontvangen?
De belofte van de Here Jezus, om te bidden  zodat de andere Trooster Hem zou vervangen, werd op Pinksterdag vervuld.
Sindsdien, is de Heilige Geest op deze wereld met het verlangen om te wonen in degenen die in Zijn Zoon Jezus geloven.
Echter, niet iedereen die Jezus belijdt als Heer, ontvangt Hem.
Waarom?
Omdat de Heilige Geest de Geest van de Waarheid is.
Is het mogelijk voor degene die bezeten is door de geest van leugens, om de Geest van de Waarheid te ontvangen?
Natuurlijk niet!
Alleen hij die de leugens verlaat, kan de Geest van de Waarheid ontvangen.
Zou de Geest van de Waarheid kunnen leven in hetzelfde lichaam als de geest van leugens?
Zelfs de meerderheid die Hem kennen door middel van Bijbelse kennis werd niet door Hem vervuld vanwege de leugen waarin zij leven.
Kennis over Hem hebben betekent niet dat men Hem heeft.
De wereld heeft Hem niet, omdat zij Hem niet kennen en veel “christenen” hebben kennis van Hem, maar zij hebben Hem niet, omdat zij leugenaars en huichelaars zijn.
Jezus zei:
“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de GEEST DER WAARHEID, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet…” (Johannes14:16-17).
Wie de Geest der Waarheid heeft, kan nooit in de leugen leven.
De Waarheid is een zuil van Rechtvaardigheid.
Terwijl de Troon van de Allerhoogste gebouwd is op Rechtvaardigheid, is de troon van de duivel gebouwd op onrecht.
Wie in rechtvaardigheid wandelt, dient de Almachtige God, maar wie in de leugen wandelt, dient de satan, de vader van de leugen.
Dat de leugenaars zich zullen vernederen en gered zullen worden!