Post Image

LOGO

Waarom werd Daniël in de…

Waarom werd Daniël in de leeuwenkuil geworpen?

Eén van de mooiste voorbeelden van de macht van het geloof in de Bijbel geeft ons een voorproefje van wat kan gebeuren wanneer de meerderheid van het kwade iets opzet tegen degenen die van het goede zijn. Dit verhaal staat geschreven in het zesde hoofdstuk van het boek van Daniël, in de Bijbel. De situatie van Daniël was alsvolgt:

 

Koning Darius stelde 3 rijksbestuurders aan over Babylonië, waarvan Daniël er één was. En honderdtwintig stadhouders legden verantwoording af aan die drie. Daniël echter stak, onder hen, uit, omdat hij een uitzonderlijke geest had – natuurlijk omdat hij een rechtvaardige man van God was. Daarom overwoog koning Darius om Daniël te bevorderen boven alle anderen, met slechts de troon boven hem. Toen zij hiervan kennis namen, verenigden de andere rijksbestuurders zich met de stadhouders om een manier te vinden om van Daniël af te komen.

Daniël deed niets slechts, noch pleegde hij een misdaad. Waarom wilde zij dan van hem afkomen? Simpel: omdat de aanwezigheid van iemand van het goede op een autoriteitspositie de vooruitgang van de plannen van het kwaad tegenhoudt.

De strategie was om een LIST, een VALSTRIK te ontwerpen tegen Daniël door middel van een wet die zijn geloof zou benadelen. Zij vormden een wet die bepaalde dat: een ieder die, in een tijdsbestek van dertig dagen, een verzoek zou doen jegens welke god dan ook, tenzij de koning, in de leeuwenkuil geworpen zou worden. Allen prezen dit idee aan bij de koning als iets dat zijn beeld en regering zou versterken – maar in feite was de intentie om van Daniël af te komen.

Veel wetten worden vandaag de dag nog steeds gemaakt met een schijn van het goede te doen, maar het doel van de ontwerpers ervan is om degenen te neutraliseren die de normen en waarden van God en de familie promoten.

De koning ondertekende het decreet. Zo gezegd, zo gedaan: na een paar dagen gingen de vijanden van Daniël naar zijn huis om hem te bespieden en betrapten hem bij het bidden naar God. Zodoende zetten ze de koning onder druk om hem in de leeuwenkuil te werpen “Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden” (vers 15). Maar er was niets meer dat gedaan kon worden. Niet eens de koning kon hem redden. Zodra een wet aangenomen wordt, valt hij slechts vervuld te worden.

Het is niet de actie van de slechte mensen die de wereld vernietigt, maar het gebrek aan reactie van de goede mensen.

Met zijn zegelring verzegelde koning Darius het vonnis van Daniël (vers 17). Door middel van uw acties kunt u de vooruitgang van de projecten van het kwaad verhinderen.

Met dank aan: bisschop Renato Cardoso

Partilhar

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*